Grupy tematyczne

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o 86 grupach tematycznych, które odbędą się podczas Zjazdu.

Zapraszamy do zapoznania się z ich opisami.

G01 Cum civis de futuro: apologizacja czy instrumentalizacja społeczeństwa obywatelskiego?
Wojciech Misztal (UW), Artur Kościański (IFiS PAN)

G02 Relacje z innym, nie-ludzkim bytem
Hanna Mamzer (UAM), Magdalena Gajewska (UG)

G03 Grupy dyspozycyjne w dobie pandemii Covid-19
Adam Kołodziejczyk (WAT), Jan Maciejewski (UWr), Piotr Pieńkowski (UWr)

G05 Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnościami w zmieniającej się i niepewnej rzeczywistości
Dorota Żuchowska-Skiba (AGH), Jakub Niedbalski (UŁ)

G06 Społeczne uwarunkowania ochrony przyrody i środowiska w obliczu kryzysu klimatycznego i epidemiologicznego
Krzysztof Niedziałkowski (IFiS PAN), Renata Putkowska-Smoter (SGGW)

G07 Wyzwania transformacji energetycznej i jej wpływ na ochronę środowiska
Piotr Matczak (UAM), Joanna Tusznio (UJ)

G08 The future of work in the (post-)pandemic reality
Adam Mrozowicki (UWr), Bartosz Mika (UG)

G09 Metodyka, etyka i praktyka badawcza – badania społeczne w czasie kryzysu społecznego na przykładzie pandemii
Sylwia Męcfal (UŁ), Adrianna Surmiak (UW)

G10 Socjologia w sferze publicznej: wiedza naukowa i praktyka społeczna
Agnieszka Kolasa-Nowak (UMCS), Michał Kaczmarczyk (UG)

G11 Socjologia historyczna. Problemy i metody na start
Borys Cymbrowski (UJ), Anna Sosnowska (UW), Jarosław Kilias (UW)

G12 Uczestnictwo w kulturze dla wszystkich czy tylko dla wybranych? Mechanizmy stratyfikacji kultury w polu sztuki i muzyki
Katarzyna M. Wyrzykowska (IFiS PAN), Agata Rozalska (UKSW)

G13 Bunt w sztuce – sztuka w buncie
Dominik Porczyński (UR), Ewelina Wejbert-Wąsiewicz (UŁ), Przemysław Kisiel (UE w Krakowie)

G14 Systemy wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Diagności wobec wyzwań pandemii i czasu postpandemicznego
Dobroniega Głębocka (UAM), Tomasz Masłyk (AGH), Mariola Racław (UW)

G15 Bliskie związki w procesie zmian
Iwona Przybył (UAM), Beata Szluz (UR), Magdalena Rosochacka-Gmitrzak (UW), Małgorzata Szyszka (KUL)

G16 Praktyki troski w życiu codziennym rodzin i związków intymnych
Mariola Bieńko (UW), Iwona Taranowicz (UWr)

G17 Etniczność jest kobietą
Justyna Kijonka (UŚ), Julita Makaro (UWr)

G18 Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku
Kamilla Dolińska (UWr), Sławomir Łodziński (UW)

G19 Relacje ludzi z roślinami w kontekście społeczno-kulturowym
Dorota Rancew-Sikora (UG), Barbara Tołłoczko (IFiS PAN)

G20 Współczesny polski protest
Katarzyna Grzybowska-Walecka (European University Institute), Agnieszka Kwiatkowska (SWPS), Marta Rawłuszko (UW), Justyna Struzik (UJ)

G21 Nierówności płciowe w czasach (post)pandemicznych
Katarzyna Suwada (UMK), Marta Warat (UJ)

G22 Technologie XXI wieku a zmiany w praktykach ekonomicznych
Maria Nawojczyk (AGH), Elżbieta Kolasińska (UG)

G23 Ciało i zmiany. Socjologiczne studia o praktykach ucieleśnienia/wcielania
Dominika Byczkowska-Owczarek (UŁ), Katarzyna Kowal (UH-P w Częstochowie), Ewa Banaszak (UWr)

G24 Praca socjalna w czasie pandemii COVID-19
Sabina Pawlas-Czyż (UŚ), Ryszard Necel (UAM)

G25 Perspektywa intersekcjonalna w badaniach pracy
Julia Kubisa (UW), Ewa Giermanowska (UW), Sławomira Kamińska-Berezowska (UŚ)

G26 Społeczne uwarunkowania i konsekwencje nierównej dystrybucji zdrowia. Między dekompozycją a rekompozycją układów stosunków społecznych
Małgorzata Synowiec-Piłat (UM we Wrocławiu), Krzysztof Puchalski (IMP), Agnieszka Borowiec (NIKard)

G27 Migranci i migracje w kontekście kryzysów
Katarzyna Andrejuk (IFiS PAN), Aleksandra Winiarska (UW)

G28 Media, technologia i religia w społeczeństwie przyszłości
Marta Kołodziejska (IFiS PAN), Sławomir Mandes (UW)

G29 Sport przyszłości. Przemiany i wyzwania instytucjonalne, technologiczne i tożsamościowe
Przemysław Nosal (UAM), Natalia Organista (AWF w Warszawie)

G30 Społeczne konteksty sportu amatorskiego i rekreacji fizycznej w dobie (po)pandemicznej – ciągłość czy zmiana?
Piotr Nowak (UJ), Dobrosław Mańkowski (UG)

G31 Wiejskie organizacje pozarządowe w dobie postpandemicznej – szanse i wyzwania
Konrad Burdyka (IRWiR PAN), Barbara Szczepańska (UWr)

G32 Wspólnotowość, trybalizm, uspołecznienie w socjologii klasycznej. Historia i współczesna recepcja
Aleksander Manterys (UW)

G33 Małe obok dużego – relacje miast i ich mieszkańców w obszarach metropolitalnych – trudne sąsiedztwa czy synergiczna współpraca
Marek Nowak (UAM), Krzysztof Bierwiaczonek (UŚ)

G34 Wokół „Ja” badacza – perspektywa pierwszoosobowa w badaniach społecznych
Anna Kacperczyk (UŁ), Izabela Bukalska (UKSW)

G35 Prywatność i polityczność rodzicielstwa – między codziennymi praktykami a normami życia publicznego
Paula Pustułka (SWPS), Małgorzata Sikorska (UW)

G36 Miasto a polityka migracyjna, między niezależnością a współdziałaniem
Agnieszka Bielewska (SWPS), Ewa Ślęzak (UE w Krakowie)

G37 Metody ilościowe: nowe wyzwania i nowe techniki badań socjologicznych
Henryk Domański (IFiS PAN), Piotr Jabkowski (UAM)

G38 Polskie nauki społeczne w kontekście relacji władzy i zależności międzynarodowych
Hanna Dębska (UP w Krakowie), Tomasz Zarycki (UW)

G39 Historia jednostek i społeczeństw: przeszłość vs. teraźniejszość w empirycznych badaniach migracyjnych
Zuzanna Brunarska (UW), Aneta Piekut (University of Sheffield)

G40 Oblicza religijności i duchowości w społeczeństwie konsumpcyjnym
Teresa Zbyrad (UR), Dominika Sozańska (UP w Krakowie), Rafał Boguszewski (SGWW), Wojciech Klimski (UKSW)

G41 Gloryfikacja czy deprecjacja roli eksperta w czasach pandemii? Przyszłość eksperckiego dyskursu w mediach w dobie ryzyka i niepewności
Małgorzata Bogunia-Borowska (UJ), Aldona Guzik (UP w Krakowie)

G42 Maritime sociology – the new challenges
Agnieszka Kołodziej-Durnaś (US), Iwona Królikowska (AMW w Gdyni)

G44 Design i starzenie się społeczeństwa: aktywizacja, koprodukcja i włączenie społeczne
Grzegorz Gawron (UŚ), Paulina Rojek-Adamek (UP w Krakowie)

G45 Wokół rzeczywistości zalgorytmizowanej – aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne
Urszula Jarecka (IFiS PAN), Magdalena Szpunar (UJ), Renata Włoch (UW), Anna Turner (IFiS PAN)

G46 Edukacja i jej przeobrażenia w dobie pandemii COVID-19
Grzegorz Całek (UW), Piotr Długosz (UP w Krakowie)

G47 Sociology of masculinities
Katarzyna Wojnicka (University of Gothenburg), Urszula Kluczyńska (Collegium Da Vinci)

G48 Development as Movement: Towards a Sustainable Society?
Krzysztof Gorlach (UJ), Jan Douwe van der Ploeg (Wageningen University / China Agricultural University), Grzegorz Foryś (UP w Krakowie), Patrick H. Mooney (University of Kentucky)

G49 Teoria elit i badania elit w zmieniającym się otoczeniu
Witold Betkiewicz (ISP PAN), Jerzy Bartkowski (UW)

G50 Turystyka i czas wolny – wolność wyboru w postpandemicznym świecie
Stella Grotowska (AGH), Maria Sroczyńska (UKSW)

G51 Społeczeństwo jest niemiłe (i elity też) – krytyka społeczna w debacie publicznej w Polsce
Iwona Młoźniak (AWF w Warszawie), Magdalena Nowicka-Franczak (UŁ)

G52 Płeć społeczno-kulturowa, STEM i społeczny wymiar technologii
Anna Baczko-Dombi (UW), Katarzyna Leszczyńska (AGH), Edyta Tobiasiewicz (UJ), Alicja Zawistowska (UwB)

G53 Konstrukcje przyszłości w doświadczeniu choroby i zarządzaniu zdrowiem
Małgorzata Rajtar (IFiS PAN), Magdalena Radkowska-Walkowicz (UW)

G54 Elites and anti-elitism in contemporary Europe. Struggles over power and voice in the populist moment
Elżbieta Korolczuk (Södertörn University / UW), Håkan Johansson (Lund University)

G55 Edukacja i społeczeństwo – rekompozycje. Przemiany, oczekiwania, wzajemne niepewności
Krzysztof Bulkowski (UW), Michał Federowicz (IFiS PAN), Barbara Worek (UJ)

G56 Kryzys klimatyczno-ekologiczny a nauki społeczne – edukacja dla zrównoważonego rozwoju i aktywizm klimatyczny w akademii
Katarzyna Iwińska (CC), Katarzyna Jasikowska (UJ)

G56 The climate crisis and the social sciences – education for sustainable development and climate activism within the academy
Katarzyna Iwińska (CC), Katarzyna Jasikowska (UJ)

G57 Tu zaszła zmiana: biograficzne doświadczenia osób urodzonych po 1980 roku
Katarzyna Waniek (UŁ), Danuta Życzyńska-Ciołek (IFiS PAN)

G58 Kłopotliwe dziedzictwo. Konteksty, interperatcje, działania
Karolina Ciechorska-Kulesza (UG), Kamilla Biskupska (UO)

G59 Europa Środkowo-Wschodnia. Pamięć i wyzwania współczesności
Marta Cobel-Tokarska (APS), Izabela Skórzyńska (UAM)

G60 Młode pokolenie w czasach pandemicznej niepewności
Justyna Sarnowska (SWPS), Ewa Krzaklewska (UJ)

G61 Konflikt i przemoc w rodzinie i związkach intymnych. Ujęcie socjologiczne i interdyscyplinarne
Iwona Zielińska (APS / University of Lincoln), Magdalena Szafranek (UW), Monika Wiktorowicz-Sosnowska (UWr)

G62 Ageing in European ‘risk societies’ between Covid-19, digitization and climate change
Jolanta Perek-Białas (UJ / SGH), Andreas Hoff (Zittau/Görlitz University of Applied Sciences)

G63 XXX lat samorządu terytorialnego i co dalej? – Wyzwania rozwojowe zbiorowości lokalnych
Tomasz Herudziński (SGGW), Małgorzata Dziekanowska (UMCS)

G64 Współczucie i odpowiedzialność jako kategorie socjologicznego opisu współczesności
Agnieszka Golczyńska-Grondas (UŁ), Katarzyna Górniak (PW)

G65 Kierunki rozwoju kultury prawnej społeczeństwa polskiego
Małgorzata Fuszara (UW), Grażyna Skąpska (UJ)

G66 Mobilność w czasach zarazy i klim-A-TY-czne rozterki po drodze
Katarzyna Archanowicz-Kudelska (SGH), Marta Bierca (SWPS)

G67 Failure: Limits to success and inequality of falling in contemporary society
Adriana Mica (UW), Paweł Kubicki (SGH), Lorenzo Sabetta (Sapienza University of Rome / LUISS Guido Carli)

G68 Praca w pandemii w perspektywie biograficznej
Jacek Burski (UWr), Alicja Palęcka (UW / SGH)

G69 Rekompozycje dzieciństwa, rekompozycje sprawczości – możliwe scenariusze socjologicznej refleksji nad niedorosłością
Maja Brzozowska-Brywczyńska (UAM), Aleksandra Zalewska-Królak (UW)

G70 Kosmopolityzacja miejskości
Małgorzata Dymnicka (PG), Paweł Kubicki (UJ), Paweł Starosta (UŁ)

G72 Adult children and their parents: couplehood and parenthood in times of change, international perspective & family recompositions
Magdalena Żadkowska (UG), Marta Skowrońska (UAM), Christoph Giraud (Universite de Paris)

G73 CAQDAS, DH, Big Data i nowe technologie cyfrowe w polu socjologii jakościowej
Grzegorz Bryda (UJ), Maciej Brosz (UG)

G74 Miasto, przestrzeń publiczna, partycypacja
Barbara Lewenstein (UW), Dariusz Śmiechowski (ASP w Warszawie)

G75 Zachowania wyborcze Polaków – wnioski z przeszłości, prognozy na przyszłość
Michał Kotnarowski (IFiS PAN), Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz (UW)

G76 Storytelling. Opowieści o współczesnym świecie
Kalina Kukiełko (US), Alicja Korzeniecka–Bondar (UwB), Amelia Krawczyk-Bocian (UKW), Marcin Starnawski (DSW we Wrocławiu)

G77 Popękane społeczeństwo: od odrębności do polaryzacji
Kazimierz M. Słomczyński (IFiS PAN), Mikołaj Cześnik (SWPS)

G79 Nowe przestrzenie pracy
Katarzyna Rabiej-Sienicka (UJ), Jacek Gądecki (AGH)

G80 Radykalizacja. W Polsce, czyli wszędzie
Paweł Kuczyński (CC), Mikołaj Rakusa-Suszczewski (UW)

G81 Klasy społeczne mają znaczenie
Stefan Garsztecki (Technische Universität Chemnitz), Kacper Leśniewicz (SWPS / Technische Universität Chemnitz), Anna Radiukiewicz (ISP PAN)

G82 Tożsamość i adaptacja w zmieniającym się świecie
Aleksandra Grzymała-Kazłowska (UW / University of Birmingham), Agnieszka Trąbka (UJ / SWPS)

G83 Współczesne trendy w badaniach jakościowych: metody, techniki, proces realizacji badań”
Marek Gorzko (AP w Słupsku), Izabela Ślęzak (UŁ)

G84 Opór i dominacja – rekompozycje
Agnieszka Pasieka (University of Vienna), Katarzyna Zielińska (UJ)

G85 Zmiana religijności społeczeństwa polskiego: perspektywy teoretyczne i badawcze
Irena Borowik (UJ), Mirosława Grabowska (UW)

G86 Bordering – debordering – rebordering– niepewność i rekompozycje na pograniczach
Małgorzata Bieńkowska (UwB), Elżbieta Opiłowska (UWr)

Skip to content