Idea

XVIII Zjazd Socjologiczny

Miejsce: Warszawa
Data: 14-17.09.2021 r.
Organizatorzt: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

W ciągu ostatniej dekady byliśmy świadkami wielu zjawisk, wydarzeń i kryzysów, które naruszyły poczucie stabilności i oczywistości świata, w którym żyjemy. Oznaki katastrofy klimatycznej, słabnięcie liberalnej demokracji i odrodzenie autorytaryzmu, zachwianie pokładanego w nauce zaufania, kryzysy humanitarne czy wreszcie pandemia, która nie tylko zawiesiła na dłuższy czas to, co uważaliśmy za normalne życie, ale ujawniła niedostrzegane wcześniej słabości – wszystkie te zjawiska nasuwają nieodparcie myśl o zmierzchu świata, jaki znamy.

Nie jest to pierwsze tego rodzaju przesilenie: w socjologii opisano ich wiele, w tym najbardziej rozległe i brzemienne w skutki przejście modernizacyjne, gdy z gruzów epoki feudalnej wyłaniał się rynek, demokracja i państwa narodowe. Procesy i zjawiska, które tak nas dzisiaj niepokoją, znamionują co prawda zerwanie z przeszłością i naruszenie utartych schematów myślowych – w równym jednak stopniu odsłaniają i zapowiadają przyszłość.

Wyzwaniem dla socjologii jest umiejętność dostrzeżenia nowych form życia społecznego wyłaniających się z dzisiejszego zamętu – to zaś wymaga poszukiwania nowych pojęć i modeli myślowych. XVIII Zjazd Socjologiczny jest zaproszeniem do wspólnego namysłu nad najważniejszymi zjawiskami społecznymi XXI wieku i do odważnego spojrzenia w przyszłość. Tematem Zjazdu jest „Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje”. Chcemy tym tytułem wyrazić przekonanie, że turbulencje, narastające zróżnicowania i coraz bardziej płynne granice niosą zapowiedź nowych społecznych konfiguracji, nowych praktyk społecznych i nowych – by odwołać się do Maxa Webera – „wielkich idei kulturowych”.

Ramy programowe Zjazdu wyznaczają cztery wielkie tematy,
organizujące wystąpienia i dyskusje.

  1. krajobrazy jutra »

  2. społeczeństwo w chorobie »

  3. mobilność, różnorodność, mniejszości »

  4. społeczeństwo niepewności »

Zjazd będzie zorientowany również na przyszłość dyscypliny, czyli młodą socjologię, oferując forum dla osób na wczesnym etapie kariery naukowej (studia doktoranckie, stanowiska typu „post-doc”), które będzie przestrzenią do dzielenia się wiedzą i wskazówkami dotyczącymi publikowania, finansowania badań, realizowania swojego potencjału badawczego oraz osiągania wpływu na życie społeczne.

Rejestracja

Aby wziąć udział w zjeździe należy się zarejestrować za pomocą poniższego formularza:  

Terminy

do 31 maja 2022
przekazanie autorom informacji o przyjęciu referatów

14-17 września 2022
XVIII Zjazd Socjologiczny

Skip to content