Celem grupy tematycznej jest refleksja nad nowymi technologiami, które są coraz bardziej obecne we wszystkich sferach życia społecznego. Pod ich wpływem modyfikujemy swoje praktyki życia codziennego, ale też rekonfigurujemy reguły i instytucje systemu społecznego. Zmiany te dotyczą również sfery gospodarki i tu, wraz z postępującą globalizacją są bardzo widoczne.  Mają one charakter zamian mikro i makro-ekonomicznych. Interesują nas zmiany zachodzące w funkcjonowaniu instytucji rynkowych np. banków, giełd papierów wartościowych itp. ale też nowe formy obiegu pieniądza, czy też pieniądz elektroniczny jako nowa forma waluty, czy kryptowaluty i ich znaczenie w rekonfiguracji rynku finansowego. Intrygują nas także zmiany zachodzące w formach transakcji rynkowych B2B i B2C zapośredniczonych przez nowe technologie, które zmieniają obraz i wymiar konsumpcji. Wreszcie absorbują nas zmiany w codziennych praktykach ekonomicznych gospodarstw domowych lub indywidualnych osób. Ponieważ implementacja nowych rozwiązań technologicznych jest zawsze procesem społecznym ciekawią nas kulturowe modyfikacje tych zastosowań oraz bariery społeczne na jakie proces ten napotyka.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów zarówno teoretycznych, jak i empirycznych.