Głównym wątkiem tematycznym grupy jest kwestia wpływu pandemii na pracę analizowana z wykorzystaniem szeroko pojętej perspektywy biograficznej.

Skala trwającej od przełomu 2019 i 2020 roku globalnej pandemii koronawirusa przekroczyła dotychczasowe doświadczenia związane z pojawieniem się szybko rozprzestrzeniających się chorób zakaźnych. Pomijając niezwykle ważny wątek zdrowotny, pandemia miała bezpośredni bądź pośredni wpływ na wszystkie sfery społecznego życia, w tym na świat pracy. Zakładamy, że zgodnie z propozycją Gerarda Delantego pandemia to nie moment wygaszenia szeroko rozumianej społecznej aktywności, lecz faza charakteryzująca się jej wzmożeniem. Stąd też teza, że jest to okres, który powinien pobudzić m.in. badaczy społecznych do szerokiej dyskusji na temat świata pracy, głównych jego problemów i sposobów radzenia sobie z nimi podejmowanych przez pracowniczki i pracowników.

Zapraszamy do zgłoszenia badaczy i badaczki, którzy skupiają się na śledzeniu doświadczeń biograficznych, w tym na interesujących nas doświadczeniach pracowników i pracownic różnych sektorów i branż. Interesuje nas w szczególności (choć nie tylko): jakie metody i podejścia można wykorzystywać w badaniach nad tak ujętą tematyką, jakie strategie radzenia sobie z kryzysem pandemicznym są przyjmowane przez jednostki, jak pandemia zmienia jednostkowe doświadczenie pracy i jak wpływa na inne aspekty ich biografii. Nie bez znaczenia jest dla nas wątek mobilizacji bądź wycofania pracowniczego w dobie pandemii, mechanizmy budzenia się solidarności pracowniczej czy procesy zaostrzające konflikty obecne w miejscu pracy (między różnymi kategoriami pracowników czy pomiędzy pracownikami a pracodawcami).

Przede wszystkim, zapraszamy osoby prowadzące badania w kontekście obecnego kryzysu pandemicznego, ale z dużą otwartością potraktujemy inicjatywy odnoszące się do innych przypadków epidemii (np.: badania nad osobami zakażonymi wirusem HIV, badania nad depresją) i ich wpływu na pracę i biografię. Zapraszamy zarówno badaczy posługujących się metodologią jakościową, jak i ilościową. Mile widziane będą wystąpienia w ramach projektów o charakterze mieszanym, stosujące metodę triangulacji.

Grupa została przygotowana w ramach projektu „COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2020/37/B/HS6/00479).