4 tematy

KRAJOBRAZY JUTRA to namysł nad nowymi praktykami i sposobami życia: nad nowymi technologiami, wkraczającymi coraz intensywniej do naszego życia, nad przekraczaniem granic gatunkowych w relacjach społecznych, nad nie-ludzkimi aktorami i zmianą paradygmatu relacji człowiek-środowisko oraz nad nowymi formami organizacji fizycznej przestrzeni w miastach i na wsi. Wszystkie te zjawiska widać już dzisiaj – musimy jednak umieć sobie wyobrazić krajobrazy, w których zostaną one zwieńczone.

Sesje semi-plenarne
Krajobrazy jutra

Sympozja
Przyszłe społeczeństwo w świecie natury
Gdzie będziemy mieszkać, pracować i odpoczywać?
Algorytmy, sztuczna inteligencja i nie tylko: teoretyzowanie społeczeństwa i kultury XXI wieku

Temat SPOŁECZEŃSTWO W CHOROBIE ogniskuje się wokół pandemii COVID-19, ale się do niej nie ogranicza. Analizie poddana zostanie zarówno specyfika funkcjonowania grup, instytucji i zbiorowości społecznych w czasach pandemii (choroby jako bytu obiektywnego), jak i problemy kulturowe, społeczne, ekonomiczne i polityczne, które uwidoczniła czy spotęgowała pandemia (w znaczeniu choroby jako metafory życia społecznego).

Sesje semi-plenarne
Socjologia wobec pandemii covid-19
Demokracja a polityka radykalna w Europie Środkowo-Wschodniej

Sympozja
Społeczeństwo w czasach choroby
Choroba jako metafora życia społecznego

W ramach tematu MOBILNOŚĆ–RÓŻNORODNOŚĆ–MNIEJSZOŚCI podejmować będziemy tematykę intensyfikacji mobilności oraz procesów zróżnicowania społecznego. Nacisk chcemy położyć na uchwycenie dynamiki rekompozycji społecznych: nie tylko następują nowe procesy dywersyfikacji, ale też istniejące od dawna zróżnicowanie (m.in. etniczne, religijne, klasowe) jest na nowo odkrywane przez badaczy oraz zyskuje możliwości pełniejszego politycznego uznania.

Sesje semi-plenarne
Migracje, różnorodność, wielokulturowość: Polska i Europa

Sympozja
(Nie)widzialne granice
Alternatywne wizje dobrego życia

SPOŁECZEŃSTWO NIEPEWNOŚCI bierze na warsztat niepewność, która – wywołana wzrastającą dynamicznością i zmiennością świata społecznego – czyni go coraz bardziej nieprzewidywalnym i wymykającym się kontroli człowieka, prowokując równocześnie rozmaitych aktorów społecznych do podejmowania nowych działań, poszukiwania nieoczywistych form sprawczości i zaradności, budowania relacji i wspólnot na nowo. W tej sytuacji zmienia się społeczne funkcjonowanie nauki, a zwłaszcza rola socjologii wobec narastającej złożoności i nieprzewidywalności.

Sesje semi-plenarne
Sprawczość w społeczeństwie niepewności
Praca, reprodukcja społeczna i mobilizacja w warunkach (post)pandemicznej rzeczywistości

Sympozja
Bycie-dzielone-z-innymi w niepewnej codzienności
Nauki społeczne wobec zmiany

Rejestracja

Aby wziąć udział w zjeździe należy się zarejestrować za pomocą poniższego formularza:  

Terminy

do 31 maja 2022
przekazanie autorom informacji o przyjęciu referatów

14-17 września 2022
XVIII Zjazd Socjologiczny

Skip to content