Zależy nam na otwartości i bieżącym informowaniu o przygotowaniach do Zjazdu.
Wszystkie najważniejsze wiadomości będą dostępne w Biuletynie Zjazdowym!
 
Zapraszamy wszystkich do włączania się w różne aktywności okołozjazdowe.
 

Biuletyn Zjazdowy nr.2 >>

A w nim:

  • Przewodnik po zjeździe
  • Plan promowania socjologii
  • Cytat miesiąca
  • Zapowiedzi

Biuletyn Zjazdowy nr.1 >>

A w nim:

  • Przesłanie od organizatorów
  • Jak działamy?
  • Cytat miesiąca
  • Jaki Zjazd chcemy zorganizować?
  • Zapowiedzi