Zależy nam na otwartości i bieżącym informowaniu o przygotowaniach do Zjazdu.
Wszystkie najważniejsze wiadomości będą dostępne w Biuletynie Zjazdowym!
 
Zapraszamy wszystkich do włączania się w różne aktywności okołozjazdowe.
 

Biuletyn Zjazdowy nr.5 >>

A w nim:

 • wydarzenia specjalne
 • cytat miesiąca

Biuletyn Zjazdowy nr.4 >>

A w nim:

 • INSTRUKCJA OBSŁUGI
  Jak wziąć udział od A do Z
 • Co się będzie działo?
 • Klucz do programu Zjazdu
 • 4 filary tematyczne
 • Cytat miesiąca
 • Zapowiedzi

Biuletyn Zjazdowy nr.3 >>

A w nim:

 • Rada Programowa przybliża, jak przebiegały jej prace i jak tworzony był program Zjazdu
 • Ankieta na temat stanu polskiej socjologii
 • Cytat miesiąca
 • Zapowiedzi

Biuletyn Zjazdowy nr.2 >>

A w nim:

 • Przewodnik po zjeździe
 • Plan promowania socjologii
 • Cytat miesiąca
 • Zapowiedzi

Biuletyn Zjazdowy nr.1 >>

A w nim:

 • Przesłanie od organizatorów
 • Jak działamy?
 • Cytat miesiąca
 • Jaki Zjazd chcemy zorganizować?
 • Zapowiedzi
Skip to content