Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Założone w 1957 r., zrzesza polskich socjologów pracujących w ośrodkach naukowych w całym kraju. Obecnie liczy około 1,3 tys. członków. PTS działa na rzecz rozwoju socjologii oraz upowszechniania wiedzy socjologicznej w społeczeństwie. Inicjuje i prowadzi badania naukowe, organizuje seminaria oraz spotkania, w tym coroczny Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, promuje standardy etyczne zawodu socjologa. Towarzystwo wydaje kwartalnik „Polish Sociological Review”. W celu popularyzacji studiów i badań z zakresu socjologii przyznaje: Nagrodę im. Floriana Znanieckiego za najlepsze race magisterskie, Nagrodę im. Stanisława Osowskiego za najlepsze prace z dziedziny socjologii lub z pogranicza socjologii i innych dyscyplin, Nagrodę im. Aleksandra Matejki za najlepszą rozprawę doktorską, a także Nagrodę za najlepsze tłumaczenie naukowych tekstów socjologicznych. PTS jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego (ESA). W ramach PTS działają 33 sekcje specjalistyczne. Członkowie towarzystwa są zrzeszeni w 14 oddziałach regionalnych.

 

Uniwersytet Warszawski

powstał w 1816 r. W swojej dwustuletniej historii wykształcił wiele osób zasłużonych nie tylko dla nauki, lecz także kultury, sztuki i polityki. Uczelnię ukończyło m.in. 6 noblistów. Dziś UW to największa polska uczelnia, a jednocześnie najlepszy w kraju ośrodek naukowy. Jego społeczność tworzy 7,7 tys. pracowników, 2,4 tys. doktorantów oraz 40,2 tys. studentów. Uniwersytet oferuje studia z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, kierunki międzyobszarowe oraz anglojęzyczne. Kształcenie na UW jest docenianie w krajowych i międzynarodowych rankingach szkół wyższych. Uniwersytet posiada status „uczelni badawczej”. Pracownicy UW realizują badania naukowe w 24 dyscyplinach, a dziewięć jednostek uniwersyteckich uzyskało najwyższą ocenę działalności badawczej – kategorię A+. Uniwersytet koncentruje się na rozwoju badań interdyscyplinarnych, dotyczących tematów ważnych społecznie, realizowanych we współpracy międzynarodowej. UW jest członkiem sojuszu sześciu europejskich uniwersytetów badawczych 4EU+ Alliance, nagrodzonego przez Komisję Europejską w konkursie „European Universities”.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

to najstarsza w kraju uczelnia rolnicza i przyrodnicza, której początki sięgają 1816 roku. Szkoła jest prężnym ośrodkiem akademickim, cieszącym się uznaniem i niesłabnącym zainteresowaniem młodzieży i kadry dydaktycznej w kraju i za granicą, cenionym za dbałość o jakość kształcenia, wierność najlepszym tradycjom uniwersyteckim, otwartość na zmiany oraz dynamiczny rozwój. Uczelnia oferuje 39 kierunków studiów (w tym 11 prowadzonych w języku angielskim): od przyrodniczych i technicznych, po weterynarię, kierunki społeczne oraz ekonomiczne. Kształci blisko 16 tys. studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych oraz w ramach międzynarodowej wymiany studentów. Nowoczesne centra badawcze SGGW oraz obecność wybitnych ekspertów pozwala na kształcenie i prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie, a transfer wyników do gospodarki, wpływa na innowacyjność i postęp m.in. w rolnictwie, gospodarce żywnościowej czy medycynie.

 

Rada Programowa

Przewodnicząca: dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

 • dr hab. Katarzyna Andrejuk, prof. IFiS PAN (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
 • dr Konrad Burdyka (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)
 • dr Dominika Byczkowska-Owczarek (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Kamilla Dolińska (UWr)
 • prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk (UW)
 • prof. dr hab. Izabela Grabowska (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • prof. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • dr hab. Anna Horolets, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Anna Kacperczyk, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Andrzej Kasperek (Uniwersytet Śląski)
 • prof. dr hab. Jarosław Kilias (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • prof. dr hab. Krzysztof Konecki (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Julia Kubisa, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • mgr Łucja Lange (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Piotr Matczak, prof. (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • dr hab. Wojciech Misztal (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Jakub Niedbalski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Marta Olcoń-Kubicka, prof. IFiS PAN (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
 • dr hab. Mikołaj Pawlak, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Piotr Pieńkowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Andrzej W. Rostocki (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Anna Sosnowska-Jordanovska (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Justyna Struzik (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr Małgorzata Synowiec-Piłat (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
 • dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Katarzyna Waniek (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Wojciech Woźniak (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Joanna Zamecka (Uniwersytet Warszawski)

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca: prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk (Uniwersytet Warszawski)
Wiceprzewodnicząca: dr hab. Ewa Banaszak, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

 • dr hab. Hanna Bojar, prof. IFiS PAN (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
 • mgr Katarzyna Bulkowska (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Włodzimierz Chojnacki, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • dr Marta Cobel-Tokarska (Akademia Pedagogiki Specjalnej)
 • dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. SWPS (Uniwersytet SWPS)
 • dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 • mgr Robert Grey (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Małgorzata Herudzińska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • dr Katarzyna Iwińska (Collegium Civitas)
 • prof. dr hab. Jarosław Kilias (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Krzysztof Konecki (Uniwersytat Łódzki)
 • mgr Aleksandra Kowalska (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Anna Krajewska (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Marta Makowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • dr Daria Murawska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • dr Adam Ostolski (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Mikołaj Pawlak, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Justyna Pokojska (Uniwersytet Warszawski)
 • mgr Aneta Polak (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Renata Putkowska- Smoter (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • dr hab. Marek Rymsza (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

Podział zadań opisaliśmy tutaj:
Kto za co odpowiada?

Projekt XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny „Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje” jest dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu „Doskonała nauka” w kwocie 136 620 PLN (całkowita wartość zadania: 785 420 PLN).

Rejestracja

Aby wziąć udział w zjeździe należy się zarejestrować za pomocą poniższego formularza:  

Terminy

do 31 maja 2022
przekazanie autorom informacji o przyjęciu referatów

14-17 września 2022
XVIII Zjazd Socjologiczny

Skip to content