Spośród licznych nadesłanych zgłoszeń osoby organizujące grupy tematyczne oraz Rada Programowa wybrała ok. 450 referatów, które zostaną wygłoszone podczas Zjazdu