SPOŁECZEŃSTWO NIEPEWNOŚCI bierze na warsztat niepewność, która – wywołana wzrastającą dynamicznością i zmiennością świata społecznego – czyni go coraz bardziej nieprzewidywalnym i wymykającym się kontroli człowieka, prowokując równocześnie rozmaitych aktorów społecznych do podejmowania nowych działań, poszukiwania nieoczywistych form sprawczości i zaradności, budowania relacji i wspólnot na nowo. W tej sytuacji zmienia się społeczne funkcjonowanie nauki, a zwłaszcza rola socjologii wobec narastającej złożoności i nieprzewidywalności.