Temat SPOŁECZEŃSTWO W CHOROBIE ogniskuje się wokół pandemii COVID-19, ale się do niej nie ogranicza. Analizie poddana zostanie zarówno specyfika funkcjonowania grup, instytucji i zbiorowości społecznych w czasach pandemii (choroby jako bytu obiektywnego), jak i problemy kulturowe, społeczne, ekonomiczne i polityczne, które uwidoczniła czy spotęgowała pandemia (w znaczeniu choroby jako metafory życia społecznego).