Uprawiany przez amatorów sport masowy oraz rozmaite formy rekreacji fizycznej należą do najważniejszych wątków podejmowanych przez badaczki i badaczy w zajmujących się różnymi aspektami sportu, zarówno w refleksji teoretycznej, jak też w poszukiwaniach empirycznych. Wyniki badań porównawczych sugerują, że Polacy i Polki nie poddają się promowanej w mass- mediach modzie na uprawianie sportu i zdrowy styl życia oraz należą do najrzadziej podejmujących aktywność fizyczną nacji w Europie. Co istotne: w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, częstotliwość i intensywność aktywności sportowej pozostaje uwarunkowana klasowo, różnice widoczne są też w porównaniach regionalnych. Jednym z kluczowych wymiarów tego zróżnicowania są odmienne wzorce aktywności fizycznej wśród mieszkańców wsi i miast, wiążące się m.in z różnymi stylami życia, motywacjami oraz definicjami dotyczącymi aktywności fizycznej w mieście i poza metropolią. 

Za ważny kontekst rozważań nad przemianami wzorów aktywności sportowej i rekreacji  fizycznej w miastach i na wsiach uznać trzeba doświadczenie pandemii Covid-19. Wydaje się, że kolejne lockdowny zamykające dostęp do klubów sportowych, basenów i siłowni dotknęły przede wszystkim mieszkających w miastach, niemniej potoczne obserwacje tego typu wymagają empirycznych weryfikacji.

Za szczególnie intrygujące poznawczo uchodzić mogą zaś dzisiaj zagadnienia dotyczące efektywnych sposobów promocji sportu, możliwości jego wykorzystywania jako narzędzia społecznej (re-)inkluzji oraz promocji zdrowego stylu życia osłabionego czasem zamknięcia,  sportowej bierności i ograniczonych kontaktów interpersonalnych. W zarysowanym powyżej obszarze tematycznym zbiegają się zainteresowania dyscyplin takich jak: polityka społeczna, nauki o zdrowiu, pedagogika, psychologia, jak i subdycyplin socjologicznych podejmujących wiele klasycznych socjologicznych tematów związanych z cyklem życia, czasem wolnym, życiem codziennym, stylami życia, dzieciństwem, wzorami socjalizacji, etc. Badaczki i badaczy, których naukowe zainteresowania lokują się w tych i pokrewnych obszarach i którzy chcieliby włączyć się w dyskusję nad zmianą społecznych kontekstów sportu i rekreacji w dobie (po)pandemicznej zapraszamy do nadsyłania abstraktów. Szczególnie zachęcamy do podzielenia się rezultatami badań empirycznych, niemniej opracowania teoretyczne, krytyczne wobec obecnych w polu teorii lub konceptualizujące na nowo istniejące przed pandemią koronawirusa podejścia, również będą mile widziane.