Badanie elit jest i było prowadzone na wielu płaszczyznach i w wielu sferach, dlatego też grupa tematyczna do udziału w której zapraszamy, ma charakter wielonurtowy. Zgodnie z naszym założeniem ma ona stać się okazją do udzielania odpowiedzi nie tylko na nowe, lecz także na klasyczne dla badania elit pytania: jaka jest charakterystyka członków elity? Pod jakimi względami obecna elita różni się od elity z niedawnej nawet przeszłości? Jakie są mechanizmy rekrutacji i wymiany elity, wypadania z jej grona? W obecnej sytuacji przyspieszonych przekształceń i zjawisk, takich jak kryzys demokracji i rosnące znaczenie silnych liderów, na klasyczne pytania można spodziewać się nowych odpowiedzi. 

Nie tylko kompozycja elity może się zmieniać, modyfikacjom mogą ulegać także poszczególne funkcje pełnione przez elitę w społeczeństwie. Szczególnie znaczący wpływ na obecne elity i ich badanie mają przekształcenia ładu międzynarodowego i konieczność odnajdywania się w zmieniającym się otoczeniu. Sprawia to, że przed elitami stają nowe zadania. Jednym z najświeższych przykładów był/ jest kryzys COVID – 19. Pandemia koronawirusa spowodowała, że przed wieloma odłamami elity stanęły nowe zadania i konieczność podejmowania decyzji w warunkach niepewności.

Chcielibyśmy zastanowić się nad przeszłością, teraźniejszością oraz nad przyszłością samej elity krajowej i międzynarodowej oraz nad obecnym i przyszłym stanem badań elit.  Szczególne znaczenie w tym kontekście mają perspektywy rozwoju teorii elit oraz przyszłe kierunki badań empirycznych, w tym wykorzystywane dane oraz instrumentarium badawcze. Ten ostatni obszar wydaje się tym, w którym należy oczekiwać szybkiego rozwoju związanego z możliwością wykorzystywania dużych zbiorów danych i wyrafinowanych narzędzi analitycznych.

Grupa jest adresowana zarówno do autorów, którzy w swych wystąpieniach będą poruszać kwestie teoretyczne jak i do badaczy empirycznych, podejmujących zarówno klasyczną problematykę składu, rekrutacji oraz władzy elity czy też tematy wykraczające poza tę listę. Grupa została pomyślana jako miejsce spotkania teoretyków i empiryków zajmujących się szerokim spektrum odłamów elity począwszy od szczebla międzynarodowego, przez krajowy/ centralny i regionalny a na lokalnym skończywszy. Zaproszenie jest adresowane nie tylko do klasycznych badaczy elity, lecz także do autorów wystąpień poruszających mniej typowe kwestie, w tym do badaczy którym udało się dotrzeć do zamkniętych środowisk np. elity gospodarki, kultury, mediów, jak również do tych którzy szczególną uwagę poświęcili działaniu elity, udziale w procesach decyzyjnych i korelatach z tym związanych.