KRAJOBRAZY JUTRA to namysł nad nowymi praktykami i sposobami życia: nad nowymi technologiami, wkraczającymi coraz intensywniej do naszego życia, nad przekraczaniem granic gatunkowych w relacjach społecznych, nad nie-ludzkimi aktorami i zmianą paradygmatu relacji człowiek-środowisko oraz nad nowymi formami organizacji fizycznej przestrzeni w miastach i na wsi. Wszystkie te zjawiska widać już dzisiaj – musimy jednak umieć sobie wyobrazić krajobrazy, w których zostaną one zwieńczone.