W ramach tematu MOBILNOŚĆ–RÓŻNORODNOŚĆ–MNIEJSZOŚCI podejmować będziemy tematykę intensyfikacji mobilności oraz procesów zróżnicowania społecznego. Nacisk chcemy położyć na uchwycenie dynamiki rekompozycji społecznych: nie tylko następują nowe procesy dywersyfikacji, ale też istniejące od dawna zróżnicowanie (m.in. etniczne, religijne, klasowe) jest na nowo odkrywane przez badaczy oraz zyskuje możliwości pełniejszego politycznego uznania.