Środa, 14 września 2022, SGGW

8:00 – 9:00

rejestracja

9:00 – 9:30

OTWARCIE KONFERENCJI: REKTOR SGGW prof. dr hab. Jerzy Zasada i REKTOR UW prof. dr hab. Alojzy Nowak

9:30 – 11:00

SESJA PLENARNA [ENG]

11:00 – 11:30

przerwa kawowa

11:30 – 13:30

SYMPOZJA

Sala XXX

Sesja specjalna: „Wojna rosyjsko-ukraińska: czy socjologia zdolna jest do analizy jej przyczyn, przebiegu, możliwych konsekwencji I powojennej przyszłości kraju”

13:30 – 14:30

przerwa obiadowa

14:30 – 16:00

WYDARZENIA SPECJALNE I

Sala XXX

Salon Socjologiczny

Sala XXX

Debata przewodniczących stowarzyszeń socjologicznych ESA, ISA I PTS [ENG]
Toward More Studious and Meaningful Approaches to Research Evaluation

Sala XXX

Sesja pod patronatem IBE
Ciągłość i zmiana w edukacji. Rozwój kultury usprawnień w społeczeństwie cyfrowym”

16:00 – 16:15

przerwa kawowa

16:15 – 17:45

WYDARZENIA SPECJALNE II

Sala XXX

Sesja po patronatem FRSE
Projekty międzynarodowe w czasach pandemii

Sala XXX

Sesja pod patronatem NCK
„Ku lokalnym instytucjom kultury. Więzi – aktorzy – procesy?”

Sala XXX

Debata (org. Marek Rymsza)
„Dialog w czasach polaryzacji”

Sala XXX

Forum młodej socjologii I

20:00

WIECZÓR SPOŁECZNY

PKiN

Skip to content