W programie można znaleźć opisy i abstrakty wszystkich wystąpień zjazdowych. Każdy opis zawiera też informację o miejscu oraz dacie i godzinie wystąpienia.