Zjazdy socjologiczne poza refleksją akademicką wymagającą namysłu i czasu zawsze podejmują również tematykę bieżącą, ważną w danej aktualnie chwili. Podtrzymując tę tradycję zapraszamy do zgłaszania „grup tematycznych ad hoc„. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2022 r. drogą mailową (adres kontakt@zjazdpts.pl). Grupy tematyczne ad hoc objęte są takimi samymi zasadami organizacji co grupy tematyczne międzyośrodkowe, czyli

osoby organizujące grupę (co najmniej dwie) muszą reprezentować różne ośrodki naukowe [Regulamin organizacji grup tematycznych].

Każde zgłoszenie powinno zawierać:

  • Imię, nazwisko i afiliacje organizatorów
  • Tytuł grupy tematycznej
  • Abstrakt (250-500 słów)
  • Słowa kluczowe

Rozpatrzone do przyjęcia zostaną tylko te propozycje, które dotyczą sytuacji bieżącej, a nie np. propozycje spóźnione lub odrzucone w trakcie standardowej rekrutacji grup.