Referat stanowi efekt prac badawczych podjętych w związku z realizacją projektu Narodowego Centrum Nauki, Postawy polityczne użytkowników kryptowalut w Polsce. Celem wystąpienia jest dokonanie charakterystyki użytkownika kryptowalut z perspektywy socjologicznej. Badania ilościowe pozwalają stworzyć profil socjo-demograficzny oraz socjo-ekonomiczny reprezentanta tejże specyficznej zbiorowości, którą w Polsce szacuje się na około 2,5 miliona osób. W dalszej kolejności istotnymi pytaniami stawianymi na potrzeby referatu jest to o motywacje osób lokujących swoje środki w kryptoaktywach oraz długofalowy cel. Wystąpienie zakończy autorska próba dokonania podziału użytkowników i wyodrębnienia podgrup wewnątrz użytkowników, które w dalszej perspektywy umożliwią prowadzenie jakościowej eksploracji empirycznej. Istotnym uzupełnieniem referatu będzie prezentacja metodologii badań własnych, która ma pozwolić formułować wnioski o charakterze uogólniającym dla całej zbiorowości.