Niniejszy referat jest częścią międzynarodowego projektu MOBILISE (https://mobiliseproject.com/ ), który pyta: dlaczego w sytuacji kryzysu niektórzy protestują, a inni decydują się na emigrację? W projekcie MOBILISE próbujemy odpowiedzieć na to pytanie poprzez szereg panelowych badań ilościowych i jakościowych w Polsce, Ukrainie, Argentynie i Maroku oraz z osobami z tych krajów mieszkającymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.
W proponowanym referacie wychodzimy poza to pytanie koncentrując się na osobach, które jednocześnie wyemigrowały i protestują. Referat opiera się na wywiadach indywidualnych oraz grupach fokusowych przeprowadzonych w Berlinie zarówno ze „zwykłymi” osobami na emigracji jak i konkretnie z osobami protestującymi i zaangażowanymi społecznie, a także na obserwacji uczestniczącej w czasie protestów w Berlinie oraz etnografii online. Interesują nas szczególnie solidarnościowe sieci między aktywistkami-migrantkami z różnych krajów, wymiana doświadczeń i wzajemne inspiracje. Zwracamy również uwagę na wpływ jaki sieci aktywistyczne migrantek mają na działania lokalnych niemieckich aktywistek oraz ich odbiór w krajach pochodzenia.