W socjologii polskiej nadal utrzymuje się teza o „pełzającej sekularyzacji” . Pomimo iż m.in. najnowsze wyniki CBOS-u wskazują, że w najmłodszych kohortach Polaków uwidacznia się od kilku lat gwałtowny spadek religijności i wzrost ateizmu (CBOS,2021). Potwierdzają to również wyniki badań wykonanych przez międzynarodowe organizacje (Pew Research Center,2018) . Niechęć wobec instytucji Kościoła Katolickiego oraz kleru najsilniej ujawniła się w przestrzeni publicznej oraz sferze medialnej podczas tzw. „Strajku Kobiet” jesienią 2020 roku. W licznych opracowaniach naukowych odnoszących się do protestów kobiet (przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji) wskazuje się, że są determinantami sekularyzacji w najmłodszych kohortach Polaków. W przyjętej przez nasz zespół badawczy konceptualizacji odrzucamy powyższe założenia, podkreślając konieczność badania procesów sekularyzacji w sposób retrospektywny i interdyscyplinarny. Zintegrowany zbiór danych o religijności przygotowany przez naszą grupę badawczą umożliwił sformułowanie założenia, że spadek religijności następuję do 25 roku życia, a następnie nie ulega on zmianie. W tym rozumieniu zakładamy, że postawy ateistyczne (powiązane z feministycznymi poglądami oraz krytyką Kościoła Katolickiego) zaczęły kształtować się u młodych osób w okresie dorastania. Postawiliśmy hipotezę, że udział młodych Polaków w Strajku Kobiet stanowił wyraz, a nie przyczynę reprezentowanych przez nich postaw ateistycznych i krytycznych wobec Kościoła Katolickiego. W celu zweryfikowania przyjętych hipotez przeprowadziliśmy badania ilościowe. Zostały wykonane w maju 2021 roku w prywatnej, feministycznej grupie na Facebooku „Dziewuchy Dziewuchom”. W referacie planujemy przedstawić konceptualizację, zastosowaną metodologię oraz wyniki badań odnoszące się do zróżnicowanych wymiarów ateizmu respondentów w powiązaniu z ich oceną znaczenia Strajku Kobiet, stosunkiem do instytucji Kościoła Katolickiego oraz moralności katolickiej. Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu numer: 2019/34/H/HS1/00654.