Mimo, że obywatelskie zaangażowanie polskich nastolatków długo wydawało się pasować do tezy o demokratycznym deficycie dotykającym młode pokolenie, skutkującym politycznym (zarówno w znaczeniu politics, jak i policy) niezainteresowaniem, ostatnie lata narastających kryzysów zarówno w obszarze polityki wewnętrznej, jak i wyzwań związanych z pandemią, zaowocowały dramatycznym i bezprecedensowym wzmożeniem obywatelskim młodych. Chcielibyśmy przyjrzeć się temu zjawisku, skupiając się na trzech kontekstach zintensyfikowanej partycypacji polskich nastolatków ostatnich kilku lat (począwszy od 2019 roku): edukacji, klimacie i prawach człowieka. Protesty w tych obszarach – przeciwko kolejnym reformom i zmianom w edukacji, katastrofie klimatycznej, nienawiści wobec społeczności LGBT+ i łamaniu praw kobiet pokazały nie tylko rosnącą obecność młodych głosów w tradycyjnie zorientowanej wokół zasady „dzieci i ryby głosu nie mają” kulturze, ale także podświetliły obecność nowych platform do zawiązywania się międzypokoleniowych sojuszy. W naszym wystąpieniu planujemy prześledzić te obecności i rozpoznać te sojusze przyglądając się publicznym i medialnym dyskursom rozwijanym wokół ostatnich protestów i ich niedorosłych uczestników oraz zestawiając je z interpretacjami i uzasadnieniami obywatelskiego zaangażowania proponowanymi przez młode osoby aktywistyczne, uzyskanymi w efekcie wywiadów pogłębionych. Powstała w ten sposób mapa „nowoodkrytej” publicznej partycypacji młodych oraz możliwych międzypokoleniowych aliansów wydaje się przynajmniej w jakimś stopniu zaburzać dotychczas dominujący obraz niezaangażowanych obywatelsko nastolatków oraz międzypokoleniowych relacji w konieczny sposób opartych na konflikcie. Aktualny kontekst aktywizowania się młodych osób w protesty lokowane zwyczajowo poza wąskie ramy „spraw niedorosłych” (ustanawianych w kontrze do „spraw dorosłych”) pozwala bardziej krytycznie oglądać dychotomicznie ustanawiane relacje między dziećmi/niedorosłymi i dorosłymi, dając możliwość skupienia się na na kwestiach międzypokoleniowych współzależności i złożonej naturze pozycji młodych osób jako podmiotów politycznych praw.