Zainspirowana aktualnymi badaniami i analizami zjawiska pracy freelance, która w praktyce ociera się o status prekaryjny (np. entreprecariat, Lorusso 2019, Miller 2016), w swoim referacie skupię się na przypadku polskojęzycznej branży tłumaczeniowej. Środowisko tłumaczeniowe codziennie niestrudzenie dzieli się spostrzeżeniami, wiedzą, radami, oraz pytaniami czy prośbami w kilku aktywnych internetowych grupach (głównie w ramach mediów społecznościowych), tworząc tym samym nieoceniony materiał dla etnografa cyfrowego. Wysokokonkurencyjna gospodarka platformowa, oparta na zleceniach gig, a także rozpowszechnienie tłumaczeń maszynowych stawiają przed zawodowymi tłumaczami szereg wyzwań, tworzą atmosferę niepewności, czasami graniczącą z koniecznością częściowego lub całkowitego przekwalifikowania się i zmiany kariery, a tym samym i tożsamości zawodowej. Chciałabym porównać indywidualne i zbiorowe strategie radzenia sobie z niepewnością, uzupełniające się czy konkurujące, mające swe źródło w solidarności czy w „przedsiębiorczej jaźni” (Bröckling 2016). Sprawdzę, czy tłumacze na co dzień wykorzystują swoją przynależność do społeczności zawodowej, czy szukają i znajdują wsparcie. Zastanowię się jak radzą sobie jako wolni strzelcy, znajdujący się poza organizacją, lub mikroprzedsiębiorcy z wyzwaniami natury zawodowej, rynkowej lub podatkowej. Cyfrowe badania etnograficzne są uzupełnione przez wywiady pogłębione, w których pytam o znaczenie tzw. marki osobistej, o wybrane sposoby osiągania sukcesu w karierze, o naśladowanie innych. Postaram się pokazać jak zarówno w wymiarze tożsamości społecznej, jak i indywidualnej w kontekście pracy zawodowej oraz w szerszym tłumacze radzą sobie z niepewnością i wyzwaniami świata cyfrowego i gospodarki platformowej.

Bröckling Ulrich (2016). The Entrepreneurial Self. Fabricating the New Type of Subject. Sage.
Lorusso Silvio (2019). Entreprecariat. Everyone is an Entrepreneur. Nobody is Safe. Eindhoven: Onomatopee 170.
Miller Piotr (2016). Freelance. Kariera zawodowa poza organizacją. Łódź: Wyd. UŁ.