Niektórzy migranci traktują mobilność jako styl życia, gdy poznawcza lub rekreacyjna wartość migracji odgrywa dominującą rolę i jest wiodącym impulsem do życia w nowym kraju. Pojęcie migracji związanej ze stylem życia zostało opracowane, aby opisać zazwyczaj migrację z Północy na Południe, z krajów zachodnich, w kierunku przeciwnym do typowych przepływów migracyjnym (np. Hoey 2005; Benson, O’Reilly 2009; Torkington 2010). Kwestia migracji związanej ze stylem życia do Polski nie była dotychczas właściwie poruszana. Polska nie jest typowym kierunkiem dla migrantów lifestylowych, którzy wybierają zazwyczaj miejsca o lepszym, cieplejszym klimacie i sielskiej atmosferze, gdzie mogą cieszyć się spokojniejszym i mniej stresującym trybem życia, dlatego Polska stanowi ciekawy kontekst analityczny. W oparciu o analizę treści kanałów YouTube stworzonych przez brytyjskich migrantów mieszkających w Polsce oraz pogłębione częściowo ustrukturyzowane wywiady z brytyjskimi migrantami lifestylowymi, prezentacja ma na celu pokazanie czynników wpływających na decyzje migracyjne poszczególnych osób oraz wyborze przez nich miejsca docelowego, zmianę postrzegania kraju przyjmującego i jego mieszkańców podczas ich pobytu oraz zmiany tożsamości i poczucia przynależności brytyjskich migrantów lifestylowych mieszkających w Polsce, w szczególności w kontekście kryzysów tj. Brexit, pandemia COVID-19, wybuch wojny na Ukrainie. Ramę teoretyczną dla prezentowanych wyników stanowić będzie połączenie perspektywy postkolonialnej z koncepcją migracji lifestylowych. Badanie wypełnia luki w wiedzy o brytyjskich migrantach w Polsce i przyczynia się do szerszego zrozumienia zjawiska migracji z Zachodu do tego kraju. Ponadto oferuje zastosowanie koncepcji migracji związanych ze stylem życia w innych kontekstach geograficznych i kulturowych, w których nie była ona wcześniej stosowana.