Przedmiotem wystąpienia będą rezultaty badania przeprowadzonego wśród studentów pedagogiki (grupa badanych zróżnicowana ze względu na wiele kryteriów: płeć, wiek, rodzaj studiów i inne), które służyło poznaniu ich potocznych narracji o wychowaniu.
Celem badania uczyniono odkrywanie doświadczeń osobistych, sensów i znaczeń związanych z wychowaniem w oparciu o analizę wymiarów indywidualnego doświadczania siebie w obszarze systemu znaczeń biologicznych, społecznych, podmiotowych i metafizycznych.
Uzyskane odpowiedzi na pytanie: jak mnie wychowywano zostały poddane analizie w oparciu o opis indywidualnego doświadczenia jednostki zgodnie z propozycją etapów interpretacji tekstu narracyjnego Magdaleny Żurko: czytanie tekstu, ustalenie horyzontu odniesień i niezmienników, odkrycie i ustalenie centralnych doświadczeń narratora zawartych w tekście.
W wystąpieniu skoncentrujemy się na ujawnionym w wypowiedziach badanych napięciu polegającym na tym, że z jednej strony opisywali oni w swoich wypowiedziach doświadczane oddziaływania wychowawcze, z drugiej czynili je przedmiotem wielorakiego wartościowania, co sprawiało konieczność oddzielenia w analizie dwóch warstw narracji: jednej, która opisywała, jak jest, drugiej, która wskazywała na to, jak być powinno.