Fundacja Rodzić po Ludzku co roku realizuje w trybie ciągłym badanie, którego celem jest ocena jakości opieki okołoporodowej w Polsce. Rocznie ankietę „Głos matek” wypełnia kilkanaście tysięcy kobiet, które urodziły dziecko w Polsce. Poza danymi ilościowymi, które są publikowane w raportach, w kwestionariuszu uwzględniono możliwość udzielania odpowiedzi otwartych. Po analizie bardzo bogatego materiału badawczego, zidentyfikowano narracje dotyczące m.in. osobistej percepcji jakości opieki w trakcie porodu, które ukazują zarówno przejawy łamania praw pacjenta, jak i demaskują w formie opowieści problem przemocy ginekologicznej i położniczej. Ponadto dzięki zawartym w ankiecie narracjom, można poznać świat przeżywany rodzących, nadawane ich porodom znaczenia, a także szczegółowe opisy doświadczeń kobiet rodzących w czasie pandemii COVID-19. Te zawierają liczne, często ekstremalne opisy przeżyć, które były udziałem respondentek. Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane najważniejsze wnioski z analizy pozyskanych narracji.