Proponowany referat zawiera wyniki projektu realizowanego podczas pandemii Covid-10 pt. „Rozmowy socjologów podczas pandemii”. Projekt jest kontynuowany, jak dotąd zostali do niego zaproszeni naukowcy reprezentujący różne subdyscypliny socjologii. Kanwą do analiz stały się wybrane publikacje istotne dla takich subdyscyplin jak: socjologia medycyny, socjologia religii, socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego, socjologia miasta, socjologia pracy, socjologia kultury. Każda ze wskazanych subdyscyplin poddaje analizie te obszary życia społecznego, które podczas kilku pierwszych miesięcy trwania pandemii uległy dezintegracji. Przedstawione perspektywy poznawcze są opowieściami o bieżących wydarzeniach, są również elementem budowania wiedzy poprzez przez językową (znaczeniową) interakcję. Wyodrębnienie tematów rozmów jest wynikiem arbitralnej decyzji, co pozycjonuje teksty i czyni je nieformalnymi wskaźnikami wielowymiarowej rzeczywistości społecznej. Wywiady przynależą do kategorii danych wywołanych, dokumentów nieformalnych: autentycznych i osobistych, są narzędziem umożliwiającym udokumentowanie procesu powstawania wiedzy będącej referencją znaczeń. Wywiady zrealizowane podczas pandemii są tekstami powstałymi w procesie zwirtualizowanego kontaktu, rozmówcy świadomie uczestniczyli w procesie dokumentowania zdarzeń, uzgadniania interpretacji, dokonując rewizji treści w procesie autoryzacji. Wywiady są nadal realizowane w celu skonstruowania narracji środowiskowej na temat zmian społecznych, których jesteśmy świadkami.