Referat w warstwie teoretycznej wychodzi od klasycznej (Pareto, Moska, Weber) dychotomii, gdzie dla teorii elit kluczową jest analiza demokracji jako systemu rządzenia, a z drugiej badania nad dystrybucją i stosunkami władzy w kontekście pluralizmu. Wskazując na Schumpeter’owskie rozumienie demokracji jako procedury rządzenia umożliwiającej decydowanie tym, którzy wskazani zostali przez wyborców. Następnie w odniesieniu do współczesnej teorii elit referat przybliża koncepcje demokratycznego elityzmu odnosząc się do debaty dotyczącej elit w systemach demokratycznych. Kontekstem dla przedstawienia paradygmatu demokratycznego elityzmu są zmiany społeczno-polityczne określane jako „nowa polityka”, których wyrazem są procesy globalizacyjne i związane z nimi zmiany systemów partyjnych. W głównej części referat odnosi się do rozróżnienia pomiędzy pojęciami „government” i „governance” wskazując na władze samorządowe jako przestrzeń władzy, gdzie lokalna administracja publiczna obejmuje nie tylko formalny układ instytucji państwowych, ale także nieformalne struktury społeczne a nawet jednostki. Empirycznym uzupełnieniem referatu jest wykorzystanie się badań nad społeczna percepcja władzy w Polsce. W zakończeniu akcentuje się nadzieje na wzrost efektywności procedur demokratycznych wynikający z przezwyciężenia wskazywanych dychotomii.