Referat ten poświęcony zostanie funkcjonowaniu regionalnych elit samorządowych od momentu narodzin samorządu województw do chwili obecnej. We wskazanym okresie około 450 osób, będących zawodowymi politykami, zasiadało w zarządach województw. W prezentacji poruszone zostaną dwie klasyczne kwestie uznane za kluczowe w badaniach nad elitami; jak wygląda proces rekrutacji oraz czy ma miejsce trwanie czy wymiana elity.
Opisując pierwsze zagadnie – rekrutację postawiono następujące pytania szczegółowe:
– Jakie funkcje polityczne pełnione były przed objęciem stanowisk w zarządach województw (lub może stanowisko w zarządzie było pierwszym stanowiskiem politycznym)?
– Czy rekrutacja na stanowisko marszałka przebiegała inaczej niż/czy też podobnie jak ta dotycząca stanowisk wicemarszałków i członków zarządów?
– Czy przebieg rekrutacji zmieniał się w czasie (czy politycy ostatnich kadencji mają większe doświadczenie polityczne niż ich poprzednicy)?
– Czy przynależność partyjna ma wpływ na przebieg procesu rekrutacyjnego (czy pomiędzy partiami występują różnice dotyczące rodzaju i tego jak rozbudowane jest wcześniejsze doświadczenie polityczne)?
Przedstawiając zjawisko ciągłości lub może wymiany elity samorządowej zwrócona zostanie uwaga na uwarunkowania polityczne; na ile wybory regionalne przyczyniały się do wymiany elit samorządowych i jaki wpływ na zachowanie stanowisk politycznych w zarządach województw ma odtwarzanie dotychczasowych koalicji.