Próba zdobycia statusu profesjonalnego piłkarza wiąże się z ogromnymi inwestycjami zarówno otoczenia aspirującego gracza, jak i samego zawodnika. W wielu przypadkach ceną podporządkowania życia zawodowi piłkarza jest zaniedbanie innych sfer życia, związanych na przykład z edukacją czy zdobyciem umiejętności pozwalających realizować się na innych ścieżkach kariery. Zarobki w profesjonalnym futbolu są relatywnie wysokie, jednak dużo szybsze zużycie się siły roboczej piłkarzy powoduje, że piłkarskie apanaże można pobierać tak długo, jak ciało zawodnika pozwoli na rywalizację na odpowiednim poziomie. Świadomość krótkotrwałości kariery piłkarskiej sprawia, że zawodnicy poddają swoje ciała reżimom, które mają na celu maksymalne wydłużenie możliwości ciała pozwalające na uprawianie sportu na profesjonalnym poziomie. Zawód piłkarza jest jednak nierozerwalnie związany z ryzykiem odniesienia kontuzji, która może uniemożliwić uczestnictwo w meczach i treningach przez czas podyktowany rodzajem odniesionego urazu. Szereg niepewności związanych z karierą piłkarza powoduje, że środowisko piłkarskie oraz sami zawodnicy zaczęli szukać możliwości zabezpieczania w przypadku, gdy ciało zawodnika uniemożliwia już kontynuowanie kariery lub czasowo ją zawiesza.

Celem wystąpienia jest przedstawienie wyników wstępnych badań, przeprowadzonej w oparciu o analizę danych zastanych oraz przegląd literatury, mających na celu identyfikację instytucjonalnych oraz indywidualnych możliwości zabezpieczenia (ciał) piłkarzy, zarówno w trakcie przerw związanych z kontuzjami, jak i po zakończeniu kariery.

Jednym z omówionych przykładów będzie system CFK zaproponowany piłkarzom oraz kolarzom w Niderlandach, mający zapewnić bezpieczeństwo finansowe sportowcom po zakończeniu kariery. Co miesiąc na rzecz CFK potrącany jest procent z pensji piłkarzy, którego wysokość jest uzależniona od zarobków. Zawodnicy otrzymują zebrane w ramach funduszu środki po zakończeniu kariery w systemie ratalnym lub jednorazowo w przypadku sytuacji wyjątkowych, które muszą zostać odpowiednio udokumentowane.