Wystąpienia miałoby charakter refleksji (opartej na literaturze przedmiotu) dotyczącej trzech tytułowych pojęć/rodzajów aktywności. Po pierwsze nad wytchnieniem rozumianym jako rodzaj podstawowej potrzeby osób połączonych relacją opieki; po drugie, na kwestia usług wytchnieniowych, ich istotą, ewolucją i współczesnym rozumieniem; po trzecie, zagadnieniem miejsca wytchnienia/usług wytchnieniowych w politykach publicznych.