Dotychczas stosowane różne narzędzia ankietujące umożliwiały już wstawianie zdjęć, linków z frame czasem nawet plików filmowych na przykład z tłumaczeniem na polski język migowy.
Dużą barierą było zbieranie odpowiedzi bezpośrednio od respondentów głuchych, którzy posługują się polskim językiem migowym i chcieliby udzielić szerszej odpowiedzi nieznajdującej się w kafeterii pytań. Dotychczas odpowiedzi mogły zostać udzielone jedynie za pomocą tekstu w języku polskim, który może sprawiać problem osobom głuchym, dla których jest on językiem obcym, a tym samym były one niepełne, gdyż brakowało im swobody wypowiedzi.
Celem referatu będzie przedstawienie efektów projektu Głucha Ankieta. Jego celem było zniwelowanie tej bariery i utworzenie pluginu, który umożliwi wypowiedzi bezpośrednio w językach migowych, a także jednocześnie wykorzysta znane już dobrze w środowisku naukowym narzędzie o nazwie LimeSurvey, które jest dość dobrze rozbudowane i stale rozwijane. A co najważniejsze, umożliwia przeprowadzanie badań z wykorzystaniem różnych typów pytań. Bezpłatne narzędzie Video Recorder, pozwala nie tylko pobrać odpowiedzi w języku migowym ale także wykonać tłumaczenie bezpośrednio w systemie LimeSurvey, a wpisaną transkrypcje zapisać w odpowiedziach zbiorczych.