Celem referatu będzie unaocznienie problemu niezaopiekowania potrzeb seksualnych osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza niepełnosprawnościami ruchowymi, i rolą pracownic i pracowników seksualnych w ich zaspokajaniu.
Seksualność osób z niepełnosprawnościami pozostaje tematem silnie stabuizowanym. Choć od niedawna temat ten zaczyna pojawiać się w przestrzeni publicznej w Polsce, to środowisko akademickie nadal nie zadało sobie niektórych pytań dotyczących wprowadzenia możliwych rozwiązań systemowych, które potencjalnie polepszyć mogą jakość życia zarówno osób z niepełnosprawnościami, jak ich rodzin.
Jedną z takich „niewygodnych” kwestii jest zapewnienie systemowego wsparcia dla osób pracujących seksualnie i oferujących swoje usługi osobom z niepełnosprawnościami – temat łączący dwa ogromne społeczne tabu.
W wielu państwach istnieją organizacje zrzeszające osoby pracujące seksualnie, które chcą świadczyć usługi klientom z niepełnosprawnościami. W wystąpieniu omówione zostaną przykłady dwóch organizacji seksualną – australijska Touching Base i japońska White Hands. Ich działalność osadzona zostanie w (drastycznie od siebie różnych) lokalnych kontekstach prawnych regulujących pracę seksualną, co umożliwi zaprezentowanie wpływu legislacji dotyczących pracy seksualnej na osoby z niepełnosprawnościami. Następnie, na podstawie przedstawionych rozwiązań stosowanych w innych krajach, postawione zostanie pytanie: czy możliwym jest wprowadzenie w Polsce świadczenia „socjalnej pracy seksualnej” jako elementu systemowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi?
Strona teoretyczna prezentacji oparta zostanie o etykę troski, ze szczególnym uwzględnieniem systemowego podejścia Joan Claire Tronto, która najsilniej sytuuje się w systemowości, znacząco wykraczając poza intersubiektywność klasycznego podejścia Carol Gilligan.
Zaznaczyć należy, że w środowiskach feministycznych od lat 70 toczy się debata o etycznym i filozoficznym charakterze przemysłu seksualnego, jednak nie zamierzam zajmować w niej stanowiska. Referat nie będzie poświęcony wydaniu sądów uniwersalnych o przymiotach etycznych branży seksualnej, skupi się za to na zjawisku społecznym, którego jest ona częścią.