Socjologia bada zjawiska społeczne, ich zmienność, strukturę, uwarunkowania oraz ich emergentność. Niektóre z tych zjawisk wyłaniają się z przeżyć ludzkich, z doświadczeń relacyjnych i refleksyjnych, lecz zazwyczaj naznaczone są kontekstualnie. Aktywność człowieka jest wieloraka. Niektóre z jej postaci mają wartość narzędzia, inne są autoteliczne. Bieganie jako czynność o charakterze sportowym nie ogranicza się tylko do takiej. Bieganie długodystansowe – tutaj uwzględnia się dystanse maratońskie i ultramaratońskie – wyzwala wielość doznań i przeżyć wykraczających poza czysto sportowe motywacje i cele. Obserwacja zjawiska, rozmowy z praktykującymi tę aktywność, jak i osobiste doświadczenia (autor jest praktykującym bieganie długodystansowe, włącznie z biegami 24-godzinnymi), pozwalają odnajdywać w strukturze tego zjawiska także istotne elementy wewnętrzne, duchowe, wręcz niekiedy „mistyczne”. Stąd propozycja analityczna, by zjawisko to penetrować badawczo w przestrzeni tzw. „nowej duchowości” oraz jako swego rodzaju doświadczanie „innej jakości” życia. Zjawisko to zostanie także „prześwietlone” przez pryzmat wybranych teorii socjologicznych, w tym zwłaszcza autorskiej, określanej jako tzw. maturacjonizm linearno-cykliczny (Paweł Prüfer, „Metamorfoza społeczeństwa. Zarys teorii maturacjonizmu linearno-cyklicznego”, Warszawa 2020).