Stały rozwój Internetu, technologie bazujące na bardzo dużej ilości danych i ich zastosowanie w życiu codziennym zmusza do zadania o kierunki zmian i ich wpływ na społeczeństwo we wszystkich istotnych dla niego aspektach (wybranych sferach jakości życia człowieka).
Na początku trzeciej dekady XXI wieku już sama pandemia koronawirusa przyczyniła się do zrewolucjonizowania naszego życia codziennego, w tym także do zmiany formy odbywania praktyk religijnych, z bezpośrednich, na te zapośredniczone przez media (społecznościowe). Początkowa obawa o odpływ wiernych z kościoła, w wyniku swoistego „przyzwyczajenia się” do możliwości uczestniczenia we mszy świętej online, szybko przerodziła się w szansę na zwiększenie zasięgu odziaływania ewangelicznego poprzez wykorzystanie różnorodnych narzędzi i technik w mediach społecznościowych. Rewolucja w tym zakresie nie dokonałaby się, gdyby nie modyfikacja wartości, potrzeb i przekazu międzypokoleniowego.
Dlatego celem artykułu jest ukazanie jak nowe technologie ICT przyczyniają się do zmian stylów życia, wartości, potrzeb, a także sposobów uczestnictwa w kulturze i praktykach religijnych w społeczeństwie cyfrowym. Media społecznościowe stały się ogromnym nośnikiem nie tylko treści religijnych, ale także praktycznych socjotechnik, w jaki sposób dzielić się przekazem ewangelicznym oraz w jaki sposób go uatrakcyjnia i rozpowszechniać, by trafić do różnych pokoleń, szczególnie ludzi młodych. Materiał częściowo opracowany na podstawie autorskich badań jakościowych nad cyfrową transformacją zrealizowanych w 2019 i 2020 roku.