W prezentowanym referacie przedstawione zostaną zależności pomiędzy współczesną duchowością a oddolnymi ruchami społecznymi jak feminizm, filozofia queer oraz ekologia. Wydaje się, że we współczesnym świecie elementy te ulegają wzajemnemu wzmocnieniu tworząc interesującą formę duchowości inkuzywnej, nastawionej nie tylko na kwestie związane z formowaniem się nowego paradygmatu społeczeństwa oraz indywidualne praktyki duchowe, ale także dotykają kwestii inkluzyjności bytów nie-ludzkich oraz wpisują się w ogólną dyskusje dotyczącą relacji Natura-Kultura. Istotną kwestia dla proponowanych rozważań jest formowanie się tego rodzaju duchowości nie tyle w odniesieniu do przyszłych relacji pomiędzy różnorodnymi bytami, ale w budowaniu jej w oparciu o struktury archaiczne jak animizm, panpsychizm czy totemizm. Ślady tych tradycyjnych form są nie tylko obecne w myśleniu eko-feministycznym i szerzej filozofii queer lecz również w prezentowanych teoretycznych koncepcjach propagujących hybrydową, inkluzywną i wręcz międzygatunkową formułę duchowości. Prześledzenie i zaprezentowanie tych połączeń będzie głównym celem referatu, a oparte zostanie – poza odniesieniami teoretycznymi – na różnorodnych reprezentacjach od sztuki współczesnej (m.in.Patricia Piccinini), przez treści popkulturowe (m.in.profile instagramowe) po projekty naukowe (m.in.Feral Atlas).