Na przestrzeni ostatnich lat badania socjologiczne dotyczące religijności, ale też sekularyzacji dokonały istotnego postępu w kwestii ustalenia czynników społeczno-środowiskowych stojących za tymi procesami. W znacznym stopniu przyczyniły się do tego dane ilościowe pochodzące z międzynarodowych projektów realizowanych cyklicznie od lat 80 XX wieku tj.: World Value Survey, European Values Study, International Social Survey Programme, European Social Survey. Biorąc pod uwagę fakt, że kluczowe wskaźniki religijności tradycyjnej pozwalające śledzić dynamikę zmian w czasie, obecne są w każdym z wymienionych badań, dokonaliśmy harmonizacji danych, tworząc ‘Zintegrowaną bazę wskaźników religijności’, która obejmuje geograficznie 118 krajów, a czasowo lata realizacji od 1981 do 2020 roku. W prezentacji przedstawimy dane dotyczące zharmonizowanych wskaźników religijności tradycyjnej dla Polski na tle wybranych krajów europejskich w ujęciu kohortowym. Dzięki temu podejściu możliwe będzie porównanie poziomu religijności tradycyjnej oraz tempa jej spadku od lat 20 XX wieku. Dodatkowo, wyjaśnione zostaną metody zastosowane do skonstruowania, zharmonizowania zbioru danych i weryfikacji jego rzetelności. Uzyskane rezultaty będą stanowić przyczynek do dyskusji na temat podobieństw i różnic w trajektoriach spadku religijności tradycyjnej w Polsce i wybranych krajach europejskich.