Współczesne badania poświęcone adaptacji do zmian klimatu skupiają się przede wszystkim na analizie reakcji społecznych na to wyzwania oraz na wdrażaniu poszczególnych rozwiązań adaptacyjnych. Rzadziej bada się miejskie systemy dostarczania i wdrażania tych rozwiązań, w tym perspektywę osób zatrudnionych do „tłumaczenia” profesjonalnej wiedzy o zmianie klimatu na praktykę funkcjonowania miasta. Jednak, jak wskazuje literatura poświęcona dynamice systemów społeczno-ekologicznych, struktury administracyjne i grupa zawodowa określana mianem „biurokracji” jest odrębnym i ważnym uczestnikiem polityk środowiskowych. Celem prezentacji jest uporządkowanie dotychczasowych ustaleń na ten temat, oraz wskazanie najważniejszych szans i zagrożeń aktywnego angażowania się struktur administracyjnych w rozwiązywaniu problemów środowiskowych. Prezentacja skupi się szczególnie na problemie legitymizacji i profesjonalnej ekspertyzy miejskiej administracji, zwłaszcza w kontekście współczesnej krytyki jakości i efektywności partycypacji publicznej. Ilustrującymi przykładami będzie analiza działalności „zielonych” jednostek w polskich miastach oraz zrealizowane badanie agendy tzn. miejskich planów adaptacji do zmian klimatu w obszarze sprawiedliwości środowiskowej.