Referat przedstawi próby konceptualizacji i operacjonalizacji świadomości ekologicznej Polaków oraz analizę jej zmian w latach 2019-2022, ze szczególnym uwzględnieniem takich zewnętrznych polityczno-społecznych czynników jak wydarzenia polityczne (wybory 2019, 2020), pandemia Covid-2019, oraz agresja zbrojna Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Źródłem danych będą przede wszystkim ogólnopolskie badania ankietowe, jednak analiza uwzględni również trendy konsumpcyjne i analizę danych jakościowych. Jednym z wymiarów analizy będzie uwzględnienie międzynarodowych aspektów zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi w odróżnieniu od percepcji lokalnych rejonów ryzyka. Kolejnym zwrócenie uwagi na szereg zjawisk łączonych przez respondentów z ochroną środowiska – takich jak zanieczyszczenie powietrza, gospodarka surowcami wtórnymi czy gospodarka wodna. Analizie zostaną poddane również koncepcje suwerenności i bezpieczeństwa energetycznego oraz sprawiedliwej transformacji.