Spośród wszystkich tworzyw sztucznych, to produkty jednorazowego użytku (Single-use Plastics, SUP) uważane są za najbardziej szkodliwe dla środowiska. Poprzez dynamicznie rozwijającą się kulturę konsumpcji, szybkiego używania i wyrzucania, jednorazowości, stanowią one jeden z najszybciej rosnących segmentów przemysłu tworzyw sztucznych. Choć zaproponowane strategie polityczne UE miały na celu zredukowanie negatywnego wpływu SUP na środowisko i zdrowie publiczne, kryzys związany z COVID-19 podważa globalne wysiłki na rzecz zrównoważonej transformacji produkcji i konsumpcji tworzyw sztucznych, przenosząc uwagę konsumentów z globalnego zrównoważenia środowiskowego na zagrożenia dla zdrowia związane z pandemią. Tworzywa sztuczne jednorazowego użytku zyskały pozytywne cechy związane ze zdrowiem i higieną w umysłach konsumenckich. W związku z tym pojawia się zapotrzebowanie na nowatorskie rozwiązania, które mogą przetrwać w obliczu przyszłych kryzysów podobnych do pandemii COVID-19, a dodatkowo będą oparte na wiedzy z dziedziny gospodarki o obiegu zamkniętym SUP. Zainspirowany podejściem action research, projekt nasz wykorzystuje grupy fokusowe z różnymi interesariuszami, w celu zidentyfikowania ich postrzegania wyzwań i możliych rozwiązań w powyższej tematyce, ujawniając potencjał współtworzenia wiedzy wraz z implikacjami i wkładem w zrównoważone działania na rzecz ograniczenia plastiku i zmian klimatu w obliczu kryzysu zdrowia publicznego. W tym celu w projekcie wykorzystano podejście porównawcze do ilościowego określenia podobieństw między uczestnikami, badając stopień konsensusu w podejmowaniu tematów, a tym samym różnorodność zaangażowania w partycypacyjną produkcję wiedzy. Nasze wyniki pokazują, że wiedza w działaniu jest główną siłą napędową prowadzącą do przejścia na zrównoważony rozwój wśród interesariuszy. Twierdzimy, że eksploracja współtworzenia wiedzy wymaga interdyscyplinarnych punktów wejścia, począwszy od różnych perspektyw (wyzwania vs. rozwiązania, poziom indywidualny vs. systemowy) po innowacyjne próby zrozumienia zachowań związanych z produkcją wiedzy, szczególnie dla decydentów.