Celem wystąpienia jest omówienie techniki wywiadów swobodnych zapośredniczonych online (prowadzonych za pośrednictwem komunikatora np.: Skype, Zoom lub e-maila). Szybki rozwój technologii komunikacyjnych oraz wzrastająca dostępność szerokopasmowego Internetu powoduje, że wywiady online stają się coraz bardziej interesującą alternatywą dla badaczy społecznych. Są one także coraz częściej wykorzystywane w badaniach jakościowych, choć budzą u badaczy mieszane reakcje – od postrzegania ich jako szansy, (nie)pełnowartościowego zamiennika wywiadu twarzą w twarz, po wręcz zagrożenie dla jakości badań. Sytuacja pandemii jak się wydaje jeszcze bardziej spolaryzowała postrzeganie wywiadów jakościowych online. Na podstawie literatury przedmiotu oraz badań własnych w wystąpieniu omówione zostaną cechy wywiadów zapośredniczonych, ich zalety i ograniczenia tak z perspektywy badacza, jak i uczestników badania. Przedstawione zostaną także wyniki porównań wywiadów online z tradycyjnymi, których dokonali badacze wykorzystujący w swoich projektach obie te techniki. W bardziej szczegółowy sposób omówiona zostanie kwestia relacji badacza z rozmówcą oraz dylematy etyczne związane z realizowaniem wywiadów zapośredniczonych. Wskazane zostaną także warunki, w których tego rodzaju wywiad może być szczególnie przydatny.