Cel: Jak piszą Geraldine Lee-Treweek i Stephanie Linkogle (2000) wyjście w teren badawczy oznacza kontakt z obcością, z niespodziewanymi problemami społecznymi i nagromadzeniem sytuacji, na które badacze nie byli przygotowani i do których będą musieli się ustosunkować. Celem wystąpienia jest zaprezentowanie trudności metodologicznych i problemów jakie napotkałam jako badacz prowadząc badania terenowe dotyczące emocji w pracy zawodowej. Ukazane zostaną miedzy innymi różnice w dostępie do danych ze względu na tożsamość badacza, zaangażowanie badanych oraz poziom wiedzy badanych dotyczącą samego badania. Opisywane badania terenowe dotyczyły emocji w pracy zawodowej nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek oraz przedstawicieli innych zawodów.
Metoda: Zawarte w artykule przemyślenia są wynikiem przede wszystkim: 1) wielokrotnych obserwacji uczestniczących prowadzonych przez autorkę w latach 2008-2016 na terenie szkół z aglomeracji łódzkiej; w latach 2018-2019 w trzech oddziałach jednego ze szpitali klinicznych w dużym mieście wojewódzkim oraz obecnie w dwóch oddziałach jednego ze szpitali powiatowych 2) analiz wywiadów swobodnych małoustrukturalizowanych oraz ustrukturalizowanych prowadzonych przez autorkę z nauczycielami, rodzicami, dyrektorami szkół i pozostałymi pracownikami szkół, lekarzami, pielęgniarkami i pozostałym personelem szpitali; 3) nieustrukturyzowanych rozmów badawcza z badanymi, 4) analiz dokumentów zastanych i stron internetowych.
Bibliografia:
Lee-Treweek Geraldine, Linkogle Stephanie, eds. (2000) Danger in the field. Risk and ethics in social research. London: Routledge.
Silverman David (2007) Interpretacja danych jakościowych. Przełożyły Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska. Warszawa: PWN.