Referat ten to próba zaprezentowania jak najszerzej środowisk walczących z 5G. Autor wychodzi w nim od opisu paranaukowych teorii spiskowych dotyczących telefonii tej generacji, dróg ich szerzenia się w skali globalnej i wskazania aktorów uzyskujących z tej dezinformacji korzyści. Szczególny nacisk kładzie na związki teorii spiskowych dotyczących 5G i tych mówiących o pandemii covid-19. Jednym z głównych celów tego referatu jest podsumowanie badania i analizy sieci powiązań aktywistów i organizacji anty5G z organizacjami politycznymi obecnymi w głównym nurcie polskiego życia politycznego oraz wskazanie głównych „hubów” tego ruchu, kierunków przepływów inicjatyw, głównych przekaźników treści generowanych przez ten ruch w zakres władzy ustawodawczej, wykonawczej i mediów. W tym celu przedstawione zostanie: podsumowanie badania broszur, pism, książek, stron internetowych, nagrań na serwisach streamingowych i innych materiałów piśmienniczych i audiowizualnych powiązanych z organizacjami anty5G; analiza znaczenia telewizji internetowych dla rozpowszechniania spiskowej teorii anty 5G; podsumowanie badania działań realizowanych przez Organizacje Pozarządowe współpracujące z aktywistami 5G i ich zrzeszeniami oraz ich broszur, raportów, stron internetowych powiązanych z tematem telefonia 5G; podsumowanie badania działań realizowanych przez podmioty biznesowe, Podsumowanie monitoringu demonstracji, akcji ulicznych, wykładów i działań w przestrzeni publicznej realizowanych przez aktywistów anty5G na terenie Polski; podsumowanie działań w partiach głównego nurtu aktywistów anty5G; podsumowanie przeglądu interpelacji i zapytań sejmowych pod kątem obecności w nich narracji anty5G;