Referat przedstawia analizę socjo-kulturowych źródeł współczesnej popularności nacjonalistycznej wersji populizmu (alt right, right wing populism). Jest próbą wyjaśnienia radykalizmu przekazu oraz stylu działania oferowanego przez ruchy określane jako prawicowy populizm. Celem analizy jest wskazanie cech kontekstu przemian kultury politycznej, który sprzyja polaryzacji opcji i wyborów/preferencji światopoglądowych prowadzących do fenomenu tzw. wojen kulturowych. Analiza polskiego przypadku, jego specyfiki ma pokazać lokalne i uniwersalne mechanizmy ich przebiegu.