Biseksualność ze swojej istoty opiera się na niejednorodnej identyfikacji tożsamościowej. Mnogość wariantów relacji seksualnych i/lub amorycznych tworzy ich szerokie spektrum. Nie zawsze jednak wiąże się to z polityką równościową. Steven Seidman nadmienia, że u początków rozwoju ruchu biseksualnego w USA, postrzegano ten rodzaj aktywności seksualnej jako prawdziwie wyzwolony, idący w sukurs sztywnym identyfikacjom seksualnym i płciowym. W moim przekonaniu jest to jednak jedna z możliwych form opisu wobec osób biseksualnych. Nie istnieje żadna w miarę trwała tożsamość biseksualna, która pozwalałaby „stawać się” i konsekwentnie potwierdzać swoją identyfikację, jak ma to miejsce w przypadku gejów (jak pisze Jacek Kochanowski, bycie gejem to nieustanne potwierdzanie tego przed otoczeniem w formie stereotypizującego odtwarzania modelu bycia gejem- poprzez wybory społeczne kulturowe, ekonomiczne itd.)
Mamy zatem osoby biseksualne, które nierzadko odtwarzają standardowe zachowania seksualne i płciowe, które są często domeną osób homo- i heteroseksualnych. Stąd też wynikają formy dominacji tworzących hierarchiczny model płciowy. W tym przypadku mężczyźni poddają dominacji kobiety, które są najczęściej u dołu hierarchii władzy, ale są to także Ci mężczyźni, którzy nie spełniają warunków bycia mężczyzną w jego dominującej formie. (z atrybutami siły, wiedzy, osłabionej empatii). Postuluję tu zatem system oporu, który będzie realizowany w ramach społecznej teorii queer, który ma za zadanie między innymi przełamać dominujące modele płciowe i seksualne w ich nierównościowym układzie.
Model oporu i dominacji w biseksualności postaram się przeanalizować na bazie badań jakościowych osób biseksualnych zamieszkałych w Warszawie i okolicach. W związku ze skąpą wciąż widzialnością tego środowiska w małych miejscowościach i małą liczbą badań na ten temat, zaczynam badania na terenie aglomeracji warszawskiej.

literatura proponowana (wybór):

Seidman S., Społeczne tworzenie seksualności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
Illouz E. Dlaczego miłość rani. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2016
Kochanowski J., Spektakl i wiedza, perspektywa społecznej teorii queer, Wydawnictwo Wschód-Zachód, Łódź 2009
Kochnowski J., Socjologia seksualności. Marginesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013
Markiewicz W., Ciało i polityczność. Koncepcja cielesności w filozofii Michela Foucaulta, Universitas, Kraków
D’Onofrio-Anderlini S. (red.), Women and BisexualityHarringto Park Press, Nowy Jork, 2003
Foucualt Michel, Historia Seksualności, słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2020