Ogłoszony przez papieża Franciszka jesienią 2021 roku XVI Synod Kościoła Powszechnego rozpoczął się od fazy konsultacji diecezjalnych (październik 2021-kwiecień 2022). Papież zaprosił wszystkich chętnych do spotkania i dialogu w Kościele lokalnym: parafiach, wspólnotach oraz przestrzeniach poza Kościołem w odniesieniu do trzech wymiarów: komunii – uczestnictwa – misji. Każda spotykająca się grupa pisała syntezę ze swoich spotkań. Złożyły się one na syntezę tworzoną na poziomie diecezji. Z nich do sierpnia 2022 powstanie synteza ogólnopolska przesłana przez Episkopat do Watykanu. Autorzy prezentacji od początku asystowali metodologicznie w opracowywaniu syntezy krajowej starając ukierunkować ten proces zgodnie z podejściem kolaboratywnym jako badanie uczestniczące. Dodatkowo autorzy zorganizowali w kwietniu 2022 dwa warsztaty metodą Word Cafe (Fouché i Light 2010) z przedstawicielami wspólnot lokalnych i osób odpowiedzialnych za koordynowanie synodu na poziomie diecezji oraz za pomocą ankiety oszacowali skalę oraz formy zaangażowania w synod.
Syntezy tworzone przez grupy synodalne mają różnorodną formę: od zbiorczych punktów, przez skrupulatne sprawozdania z cytatami wypowiedzi, po osobiste świadectwa. Z pewnością nie jest to typowy materiał badawczy, jednak jego ogrom, wielość wątków, informacji i form może stanowić ciekawą inspirację do analizy socjologicznej. W naszej analizie treści traktujemy syntezy jako formę narracji plasującą się pomiędzy projekcją a dokumentem.
Przedmiotem naszego wystąpienia będzie zaprezentowanie wyników ilościowej oraz jakościowej analizy treści syntez zebranych na poziomie diecezjalnym (konkretnie na cząstkowe syntezy tworzone po spotkaniach w Archidiecezji Łódzkiej) oraz ogólnopolskim (syntezy przekazane przez diecezje n=44). Analizę tę odniesiemy do badania narracyjnego wypowiedzi w trakcie warsztatów metodą Word Cafe oraz uzupełnimy danymi ilościowymi z ankiety.
W naszym wystąpieniu zaprezentujemy zebrany materiał badawczy w perspektywie teoretycznej religii przeżywanej (np. Ammerman 2021). Odpowiemy na pytania: W jaki sposób uczestnicy spotkań mówią o potrzebach swoich i parafii i co jest przedmiotem troski? Gdzie ujawnia się napięcie między instytucją i władzą w Kościele a refleksyjnością oraz doświadczeniem zaangażowanych katolików? W naszej prezentacji zaprezentujemy (1) przestrzenie żywego doświadczenia religijnego katolików w Polsce, (2) zakotwiczoną w tym doświadczeniu sprawczość oraz (3) krytyczne podejście do specyficznych cech polskiego katolicyzmu, takich jak klerykalizm, rytualizm, masowość.