Wystąpienie byłoby prezentacją wniosków z badań religijności kobiet na Pomorzu oraz próbą zauważenia wyraźnych zmian w podejściu do wiary i nauczania Kościoła kobiet poniżej 40 roku życia. Biorąc pod uwagę niektóre tylko aspekty szerokiego dyskursu socjologicznego w zakresie religijności, warto dostrzec, że u większości kobiet postawy względem religijności wskazują na religijność tradycyjną, osadzoną w praktykach, ale nie bezkrytyczną względem nauczania Kościoła. Kobiety biorące udział w badaniach częściej niż mężczyźni deklarują się wprawdzie jako wierzące, wykazują też wyższy stopień akceptacji dogmatów, wyższą systematyczność w praktykach religijnych oraz częściej potwierdzają obecność w swoim życiu duchowym doświadczenia religijne. Badacze jednak stosunkowo rzadko wskazują, w jakim stopniu wiek kobiet wpływa na składane deklaracje. Analizując wyniki badań własnych, zaobserwowałem, że wśród kobiet w wieku 26–40 lat i częściowo w wieku 18–25 lat można odnotować wyższe wskaźniki kontestacji religii, Kościoła i jego orzeczeń dogmatycznych (w tym także mariologicznych – sic!) oraz nauczania moralnego niż w przypadku kobiet powyżej 40. roku życia. Te aspekty stanowią przedmiot szczegółowej prezentacji, gdyż mogą stanowić wyraźne przejawy zachodzących zmian w postawach wobec religii i Kościoła wśród kobiet.
Przesłanką do badań była analiza empiryczna dotycząca religijności dorosłych na Pomorzu, w której zauważalne były omawiane kwestie.