Pandemia COVID-19 i towarzyszące jej lockdowny wpłynęły istotnie na warunki pracy i sytuację gospodarczą Polski. Podczas gdy niektóre osoby pracujące udały się na „przymusowe wakacje”, lub „zostały uwięzione w domach”, inne, traktowane jako „niezbędne”, znalazły się „na pierwszej linii frontu”. Nowa sytuacja wymusiła nowe rozwiązania, a proponowane przez rząd tarcze antykryzysowe i finansowe były szeroko komentowane w mediach jednak częściej z perspektywy pracodawców niż osób pracujących.
W tym kontekście głównym celem mojego wystąpienia jest krytyczna analiza reprezentacji w polskiej prasie, internetowych serwisach informacyjnych oraz na Twitterze osób pracujących w trakcie pandemii (2020-2021). Reprezentacja rozumiana jest tutaj na dwa sposoby. Po pierwsze jako sposób przedstawiania w mediach pracowników wraz z przypisywanymi im właściwościami i ich wartościowaniem. Po drugie jako podmioty wypowiadający się w ich imieniu i – być może – interesie. Referat ma zatem na celu odpowiedź na pytania: Jak i dlaczego pisano o pracownikach w trakcie pandemii? Które grupy zostały uznane za niezbędne, przez kogo i na jak długo? Którzy pracownicy mieli głos? Jakie podmioty wypowiadały się w ich imieniu i dlaczego czasami byli to pracodawcy, a nie związki zawodowe?

Analizie poddano artykuły z polskich tytułów prasowych i internetowych o różnych orientacjach politycznych i skierowanych do różnych grup odbiorców, ale mających znaczną siłę oddziaływania na kształtowanie opinii publicznej tj. Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Faktu i Gazety Polskiej Codziennie, a także internetowych portali informacyjnych onet.pl, money.pl, oko.press, wpolityce.pl i ich oficjalnych kont na Twitterze. W prezentowanych badaniach sięgnięto zarówno do metod ilościowych, jak i jakościowych. W pierwszym kroku do analizy korpusowej wykorzystano narzędzia CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure). Następnie wybrane artykuły przeanalizowano z zastosowaniem elementów podejścia dyskursowo-historycznego (por. Wodak 2001) w celu nazwania i zestawienia głównych argumentów, narracji i linii sporów w debacie o pracy w trakcie pandemii, a także identyfikacji medialnych wizerunków osób pracujących i zidentyfikowania kluczowych podmiotów wypowiedzi.

Prezentacja zestawia częściowe wyniki dwóch projektów badawczych tj. „ENDURE. Nierówności i odporność społeczna oraz nowe sposoby zarządzania w świecie postpandemicznym”, oraz „COV-WORK. Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego.”