Szczepienia przeciwko COVID-19 stanowią z jednej strony bezprecedensowy w swojej skali proces masowej implementacji innowacji medycznej, z drugiej natomiast związane są ze zjawiskami oraz postawami zbadanymi już w badaniach z zakresu socjologii medycyny, zdrowia i choroby. Na postawy wobec szczepień wpływają bowiem nie tylko czynniki stricte związane z określoną szczepionką (np. percepcja ryzyka), ale również poziom zaufania wobec instytucji publicznych czy zmienne demograficzne. W wystąpieniu zostaną zaprezentowane wyniki badań ogólnopolskich dotyczących opinii Polaków na temat szczepień przeciwko COVID-19 oraz organizacji Narodowego Programu Szczepień (NPS). Badanie zostało przeprowadzone na przełomie grudnia 2021 i stycznia 2022 na reprezentatywnej pod względem wieku, płci i miejsca zamieszkania grupie respondentów (n=1143). Głównym celem wystąpienia będzie odpowiedź na pytanie, jaki wpływ na badane postawy wobec szczepień i ocenę NPS mają czynniki związane z zaufaniem, sytuacją materialną, oceną działań rządu w zakresie walki z pandemią.