Młodzież w okresie pandemicznym doświadczona została na wiele sposobów, zarówno poprzez ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi – głównie rówieśnikami, poprzez życie w poczuciu zagrożenia zarówno chorobą jak i skutkami ekonomicznymi światowej kwarantanny, aż po ograniczenie możliwości edukacyjnych i potencjalne szkody ekonomiczne w perspektywie długofalowej.
Ograniczenie kontaktów bezpośrednich poskutkowało jeszcze głębszym zanurzeniem młodych ludzi w relacje z pośrednictwem elektroniki, kierujące się swoimi własnymi zasadami użytkowania. Poczucie zagrożenia chorobą i niepewność tego co będzie skłoniła uczniów do refleksji nad codziennością, bezpieczeństwem i perspektywami na przyszłość. W końcu potrzeby edukacyjne młodych ludzi ( a z nimi szanse na życiowy sukces w dłuższej perspektywie) były ograniczane przez rywalizację wewnątrz gospodarstw domowych o zasoby niezbędne do nauki, pracy i rozwoju: komputer, miejsce do nauki, przepustowość łącza internetowego itp.
Referat prezentować będzie wyniki badań zrealizowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim w pierwszej połowie 2021 r. a więc po roku od rozpoczęcia pandemii. Badania z użyciem metod mieszanych zrealizowane zostały na grupie ponad 20 000 respondentów. W tym na grupie losowej uczniów, rodziców i nauczycieli 393 szkół podstawowych i średnich z całej Polski. W badaniach ilościowych, przy zakładanym błędzie 5% oraz poziomie ufności 95% uzyskaliśmy 6310 odpowiedzi od rodziców, 2665 od nauczycieli oraz 8480 od uczniów z klas 7-8 szkół podstawowych oraz z liceów, techników oraz szkół branżowych I stopnia (dawnych zasadniczych, szkół zawodowych).
W referacie przedstawię to jak młodzi ludzie reagowali na poszczególne elementy pandemii, w jaki sposób dotychczasowe różnice społeczno-ekonomiczne wpłynęły na przeżywanie pandemii i relacje rodzinne. Jak te relacje i życie wewnętrzne rodziny wpływały negatywnie i pozytywnie na działalność obywatelską uczniów i ich relacje rówieśnicze. Przedstawię także w jaki sposób zachodzi w tym przypadku efekt św. Mateusza pogłębiając dotychczasowe różnice społeczno-ekonomiczne. Ukaże też jak doświadczenia pandemii są przez nich przekładane na projekcie przyszłości i plany edukacyjne oraz zawodowe w kolejnych latach.