Jak zauważa amerykańska badaczka Jean Twenge, osoby urodzone po 1995 roku dorastały z telefonem komórkowym w ręku, a ich proces dojrzewania był równoległy z rozwojem technologii mobilnych. Twenge nazywa tę młodzież pokoleniem internetu, czyli iGen – w skrócie od iGeneration. Określenie nawiązuje do amerykańskich iPhone’ów, ale zdecydowanie bardziej uniwersalnym określeniem jest „pokolenie smartfonów”.

Nazwa „pokolenie smartfonów” odnosi się przede wszystkim do wspólnego doświadczenia tej generacji – dorastania wraz ze smartfonami. Jak słusznie podkreśla reprezentantka tego pokolenia w wywiadzie dla Twenge: „Nie mieliśmy wyboru, nie mogliśmy zobaczyć, jak wygląda życie bez iPadów czy iPhone’ów. Myślę, że lubimy nasze telefony bardziej niż ludzi”. Jean Twenge mając do dyspozycji cztery ogromne bazy danych z wynikami badań reprezentatywnych dla społeczeństwa Amerykańskiego (od lat 60. XX wieku) sformułowała 10 trendów kształtujących nowe pokolenie, które nazwała iGen. Reprezentanci pokolenia iGen urodzili się między 1995 a 2012 rokiem, bywają określani jako Generacja Z, Post-Millenialsi czy pokolenie internetowe. W pokoleniu smartfonów (iGen wg Twenge) widać całkowitą dominację smartfonów, która odbija się w każdej sferze ich życia – zaczynając od interakcji społecznych aż po zdrowie psychiczne.

Nawiązując do 10 cech charakterystycznych tej generacji zaobserwowanych przez Twenge na podstawie tzw. twardych danych statystycznych, warto się zastanowić: czy amerykańska młodzież reprezentująca pokolenie smartfonów jest podobna do europejskiej, którą można zaobserwować w Polsce? Jakie podejście do religii mają ci młodzi ludzie? Jakie są ich poglądy polityczne i zaangażowanie obywatelskie? Jak postrzegają swoje zdrowie psychiczne? Co sądzą o związkach homoseksualnych? Jak korzystają z internetu i smartfonów? Z kim i w jaki sposób spędzają swój czas wolny najchętniej (w realu czy w sieci)? Jaki jest ich stosunek do koronawirusa? Na te pytania i wiele innych związanych z tematem postaram się udzielić odpowiedzi podczas swojego wystąpienia, przytaczając analizy reprezentatywnych wyników badań Centrum Badania Opinii Społecznej oraz wyniki niepublikowanej pracy doktorskiej.